Ostatnio dodane

Fundacja Reporterów przyzna granty na dziennikarskie śledztwa

Fundacja Reporterów przyjmuje wnioski o grant na research dla dziennikarzy śledczych i reporterów z Polski, Czech, Węgier i Słowacji. Wsparcie finansowe dziennikarzy jest możliwe m.in. dzięki redakcji portalu Onet, która przekazała Fundacji Reporterów nagrodę Grand Press Digital 2018.

Fundacja Reporterów przyzna dotacje (do 1200 euro – brutto) dziennikarzom z regionu wyszehradzkiego z dobrymi pomysłami na historie, które obejmują co najmniej dwa kraje regionu. Do aplikowania szczególnie zapraszane są międzynarodowe zespoły dziennikarskie (co najmniej dwóch dziennikarzy z różnych krajów). Tematy (oryginalne i świeże) mogą dotyczyć jednego lub kilku krajów regionu. Na wsparcie mogą liczyć projekty, które zostaną zrealizowane nie dłużej niż w cztery miesiące. Fundacja Reporterów oczekuje, że całość lub część tekstu powstałego dzięki wsparciu z grantu zostanie opublikowana na jej portalu – vsquare.org.

Łącznie zostanie przyznane 2000 euro, maksymalna kwota indywidualnej dotacji to 1200 euro (brutto). Granty mogą pokrywać koszty researchu obejmujące podróże, tłumaczenia, dostęp do płatnych baz danych, a w ograniczonym zakresie – wynagrodzenia stypendystów (do 40 proc. dotacji). Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2019 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu na stronie Fundacji Reporterów.

W grudniu ub.r. redakcja Onetu zdobyła nagrodę Grand Press Digital, którą magazyn „Press” przyznaje co roku za innowacyjne wykorzystywanie nowoczesnych technologii w pracy dziennikarskiej. Jej partnerem jest Facebook. Laureat przekazał otrzymaną nagrodę finansową na Fundację Reporterów.