Parlament Europejski poparł przepisy, które mają lepiej chronić sygnalistów

Parlament Europejski poparł we wtorek nowe przepisy, które mają zagwarantować ochronę sygnalistom. To osoby, które zgłaszają przypadki naruszenia prawa Unii Europejskiej. Często są źródłem informacji dla dziennikarzy śledczych.

Nowe przepisy to odpowiedź na ujawnione przez media skandale, jak LuxLeaks, Panama Papers czy Cambridge Analytica, które pokazały, jak ważna jest pomoc informatorów w wykrywaniu oraz zapobieganiu naruszeniom prawa UE szkodliwym dla interesu publicznego i społeczeństwa.

Nowe przepisy nakażą tworzenie bezpiecznych kanałów zgłaszania naruszeń – zarówno w ramach danej organizacji, jak i poza nią – organom publicznym. Regulacje dadzą też sygnalistom dużą ochronę przed odwetem (zwolnienia, degradacje lub inne formy represji) i zobowiążą organy krajowe do odpowiedniego poinformowania obywateli i wyszkolenia urzędników.

Jeżeli zgłoszenie do właściwych organów nie poskutkuje odpowiednimi działaniami (np. w wyniku zmowy między tymi organami a sprawcą przestępstwa), lub w przypadku bezpośredniego zagrożenia dla interesu publicznego, sygnaliści będą mogli ujawnić sprawę publicznie, w tym poinformować o niej media. Oznacza to ochronę sygnalistów, gdy staną się źródłami informacji dla dziennikarzy śledczych.

Ochrona osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa w UE jest obecnie fragmentaryczna i niejednolita. W większości państw UE odnosi się wyłącznie do konkretnych sektorów lub kategorii pracowników. Przyjęte przez PE przepisy muszą zostać jeszcze formalnie zaaprobowane przez Radę UE, a następnie opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na wdrożenie regulacji.