Grupa Agora w ub.r. przy 2,8 tys. osób na etatach miała 1,9 tys. współpracowników

Kobiet więcej od mężczyzn, zarabiają mniej

W ub.r. w grupie kapitałowej Agora było zatrudnionych na etacie 2,8 tys. pracowników, dodatkowo współpracowało z nią 1,7 tys. osób na umowach cywilnoprawnych i 238 na samozatrudnieniu. 52,9 proc. pracowników stanowiły kobiety, zarabiające przeciętnie mniej od mężczyzn.

Według opublikowanego w mijającym tygodniu raportu niefinansowego w ub.r. średnio 2 839 osób pracowało na etacie w całej grupie Agora, natomiast w samej firmie Agora (odpowiadającej za media prasowe i internetowe, na czele z „Gazetą Wyborczą” i Gazeta.pl) – 1 705. Pozostałe były zatrudnione w innych spółkach zależnych, m.in. Heliosie, AMS, Agora Poligrafia, Yieldbird, Next Film i firmach z grupy radiowej Agory (bez uwzględnienia Goldenline).

Do tego dochodzą osoby współpracujące w oparciu o umowy cywilnoprawne – 382 w Agorze, a 1 691 w całej grupie Agora. Firma w sprawozdaniu tłumaczy, że „ze względu na specyfikę działalności (prowadzenie kin i restauracji) znaczna część współpracowników to osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych (studenci, młodzi ludzie pracujący dorywczo)”, natomiast w samej Agorze tacy współpracownicy to „głównie dziennikarze, osoby przygotowujące artykuły, wywiady i inne materiały do mediów”.

Przypomnijmy, że na początku 2017 roku przedstawiciele sieci kinowej Helios zapowiadali, że w związku z wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej dla osób pracujących na umowach cywilnoprawnych wydatki firmy na świadczenia pracownicze wzrosną o 8-10 mln zł. Ostatecznie w 2017 roku nakłady w tym zakresie w całym pionie filmowo-książkowym Agory (jego zdecydowaną większość stanowi Helios, ale są tam też Wydawnictwo Agora oraz produkujący i dystrybuujący filmy Next Film) wzrosły w skali roku z 39,2 do 51,6 mln zł, czyli o 31,6 proc.

Dodatkowo z grupą Agora w ub.r. było związanych 238 osób na samozatrudnieniu (z czego 154 w samej spółce Agora) oraz 31 na kontraktach menedżerskich (20 w spółce Agora).

Ubywa pracowników etatowych

W sprawozdaniu niefinansowym za 2017 rok nie podano statystyk o liczbie współpracowników na umowach cywilno-prawnych i kontraktach menedżerskich. Natomiast liczba pracowników etatowych na koniec 2017 roku wynosiła 3 026, z czego 1 821 w samej spółce Agora.

Spadek wynika ze zmniejszenia zatrudnienia w pionach prasy, druku i internetu. Wiosną ub.r. w ramach zwolnień grupowych w tym pierwszym segmencie pożegnano się z 47 pracownikami. Kolejne zwolnienia grupowe w tym pionie są realizowane obecnie – obejmą do 153 pracowników, co jest związane z planem zamknięcia do czerwca pracowników drukarni Agory w Tychach i Pile. Agora i jej poligraficzna spółka zależna porozumiały się ze związkiem zawodowym i radą pracowników co do warunków tych zwolnień.

W całej grupie Agora w ub.r. było zatrudnionych więcej kobiet (52,9 proc. ogółu pracowników) niż mężczyzn (47,1 proc.). Przewaga pań wzrosła z poziomu 51,7 proc. w 2017 roku.

Jeśli chodzi o najważniejsze spółki zależne grupy Agora kobiet jest więcej od mężczyzn w Agorze, AMS i Heliosie (w tej ostatniej ich udział wzrósł w skali roku ponad poziom 50 proc.), natomiast znacznie mniej w grupie radiowej Agory (46,3 proc. w ub.r., a 45,9 proc. rok wcześniej).

W raporcie nie podano, ilu pracowników i współpracowników jest w innych spółkach zależnych niż Agora.

Zdecydowana większość pracowników etatowych grupy Agora ma umowy na pełny etat (w ub.r. 96,7 proc., a 96,3 proc. w samej spółce Agora) oraz na czas nieokreślony (89,5 proc., a 91,5 proc. w spółce Agora). Kobiety mają taką formę umowy nieco rzadziej (87,6 proc. wszystkich pań zatrudnionych w ub.r. w grupie Agora) od mężczyzn (91,6 proc.).

Za to większy odsetek kobiet od mężczyzn (8,5 proc. wobec 6,2 proc. w ub.r.) miał umowy na czas określony, na okres próbny (2,2 proc. wobec 1,4 proc.) i na zastępstwo (1,7 proc. wobec 0,8 proc.).

W raporcie podano, że 67 proc. pracowników grupy Agora ma wyższe wykształcenie, a 3,5 proc. to osoby z niepełnosprawnościami.

Kobiet więcej od mężczyzn także na stanowiskach kierowniczych, ale zarabiają mniej

Znacznie większa część kobiet niż mężczyzn (6,6 proc. wobec 3 proc.)w wieku do 30 lat pracujących w grupie Agora pełni funkcje kierownicze i wyższe. Podobnie jest w grupie wiekowej 30-50 lat (82,6 proc. w przypadku kobiet i 75,7 proc. mężczyzn), a inaczej w grupie ponad 50 lat (21,3 proc. mężczyzn i 10,8 proc. kobiet).

W przypadku stanowisk niższych niż kierownicze większa część kobiet niż mężczyzn zajmuje je w grupie wiekowej do 30 lat (20,3 proc. wobec 16,7 proc.) i ponad 50 lat (12,4 proc. wobec 11,5 proc.).

Przewaga w udziale kobiet nad mężczyznami jest większa w przypadku funkcji kierowniczych i wyższych (54,3 proc. wobec 45,7 proc. w ub.r. w całej grupie Agora) niż stanowisk niższych niż kierownicze (52,5 proc. wobec 47,5 proc.).

Podobne proporcje są w samej spółce Agora, ale tam kobiety większą przewagę nad mężczyznami mają na stanowiskach niższych niż kierownicze. We wszystkich grupach proporcje w skali roku wzrosły na korzyść kobiet.

W przypadku wszystkich stanowisk kobiety zarabiają nieco mniej od mężczyzn. W całej grupie Agora w ub.r. na stanowiskach kierowniczych i wyższych kobiety inkasowały 94,7 proc. średniego wynagrodzenia wypłacanego, a mężczyźni – 106,3 proc. Jeśli chodzi o funkcje niższe od kierowniczych dla kobiet ten wskaźnik wyniósł 98,9 proc., a dla mężczyzn – 101,2 proc.

Zarobki kobiet poniżej 100 proc. średniej, a mężczyzn powyżej 100 proc. były też w przypadku pensji zasadniczych.

Jeśli chodzi o wynagrodzenia wypłacane, w skali roku różnica między stawkami dla kobiet i mężczyzn znacznie zmalała w skali roku, zwłaszcza w przypadku stanowisk kierowniczych i wyższych (dla kobiet wzrost z 88,5 do 94,7 proc., a dla mężczyzn spadek ze 111,3 do 106,3 proc.).

Mniej nowych pracowników, więcej odejść

W ciągu roku wskaźnik nowych pracowników grupy Agory zmalał z 14,9 do 11,1 proc., a w samej spółce Agora – z 14,2 do 10,9 proc. Natomiast wskaźnik odejść w całej grupie zwiększył się z 10 do 15,6 proc., a samej Agorze – z 13,5 do 15,8 proc.

W firmie zatrudniano głównie osoby w wieku do 30 lat, pracownicy z tej grupy także najczęściej odchodzili lub byli zwalniani.

W ub.r. grupa kapitałowa Agora zanotowała spadek wpływów sprzedażowych o 2,1 proc. do 1,14 mld zł i 9,4 mln zł zysku netto. Wzrosły jej przychody z biletów w kinach Helios i sprzedaży „Gazety Wyborczej”, a zmalały z reklam kinowych.