Ostatnio dodane

Dyrektor TVP3 Katowice Maciej Wojciechowski odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności

Maciej Wojciechowski uhonorowany Krzyżem Wolności i Solidarności

Stawiali czoła komunistycznemu reżimowi. Dążyli do życia w wolnej, niepodległej i suwerennej Polsce. Więzieni, represjonowani i niezłomni. 25 antykomunistycznych działaczy prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzyżem Wolności i Solidarności. Wśród uhonorowanych znalazł się dyrektor Telewizji Katowice Maciej Wojciechowski. Odznaczenia wręczył prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek.

Pan Maciej Tomasz Wojciechowski od lat 80-tych prowadził zagrożoną represjami działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka.

Od września do grudnia 1981 r. działał w Niezależnej Federacji Młodzieży Szkolnej w Opolu. Należał również do nielegalnej organizacji pod nazwą „Wolność i Niepodległość”. 16 IV 1982 r. wraz z Joachimem Bekersem, Pan Maciej Wojciechowski zorganizował akcję obrzucenia kamieniami kamienicy, gdzie mieszkał Komendant Wojewódzki Milicji Obywatelskiej w Opolu. płk Julian Urantówka. Akcja była odwetem za aresztowanie w marcu 1982 r. członków organizacji „Wolności i Niepodległość”.

19 IV 1982 r. Pan Maciej Wojciechowski został zatrzymany, a następnie postanowieniem wydanym 21 IV 1982 r. tymczasowo aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Opolu, gdzie przebywał do 7 VI 1982 r.

Wyrokiem Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu na sesji wyjazdowej w Opolu wydanym 5 VI 1982 r. Pan Maciej Wojciechowski został skazany na pobyt w zakładzie poprawczym w zawieszeniu na 3 lata. Po uchyleniu tymczasowego aresztowanie powrócił do działalności opozycyjnej. W 1983 r. po podjęciu studiów na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Pan Maciej Wojciechowski zaangażował się w działalność podziemnych struktur studenckich, od 1986 r. należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Dodatkowo wchodził w skład redakcji podziemnego pisma NZS pt. „Kontra” , później „Bez Retuszu”.

W latach 1982-1987 Pan Maciej Wojciechowski aktywnie działał w strukturach KPN. Współpracował również z Solidarnością Walczącą. W latach 1981-1989 kolportował podziemne pisma m.in. „WiN”- pismo nielegalnej organizacji Wolność i Niepodległość”, „Tygodnik Wojenny”, „Tygodnik Mazowsze”, „Z Dnia na Dzień”, „Kontra”, „Bez Retuszu”.

Z uwagi na prowadzoną działalność opozycyjną Pan Maciej Wojciechowski podlegał inwigilacji szczególnej w ramach kilku spraw operacyjnych, które Służba Bezpieczeństwa prowadziła na przestrzeni 1981-1989.