Ostatnio dodane

Organizatorzy przedłużyli konkurs dla dziennikarzy o Wspólnocie AA

Do końca marca można składać wnioski o osiem grantów w wysokości do 5 tys. zł. w konkursie na materiały dziennikarskie o Wspólnocie Anonimowych Alkoholików i zasadach jej funkcjonowania.

Konkurs organizowany jest w 45-lecie istnienia Wspólnoty AA w Polsce. Jego organizator –  Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików w Polsce – przedłużył o miesiąc dotychczasowy termin składania wniosków.

Do konkursu można zgłaszać wywiad, reportaż, artykuł publicystyczny, audycję radiową, program telewizyjny oraz materiał dziennikarski opublikowany na blogu lub wideoblogu. Obok zgłoszenia należy też przedstawić potwierdzoną przez zainteresowaną redakcję deklarację woli opublikowania zgłoszonego dzieła w terminie nie późniejszym niż 31 sierpnia 2019 roku wraz ze zgodą tej samej redakcji na rozpowszechnianie tego dzieła przez organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 15 kwietnia.

Zasady, regulamin i formularze zgłoszeń dostępne są na stronie organizatora https://fundacja.aa.org.pl/fundacja/?ogloszenie-nr-3-konkurs-grantowy-dla-dziennikarzy,59