Rosyjska policja zabrała komputer, gazeta się nie ukaże

Ukazująca się w Pskowie, na zachodzie Rosji, regionalna gazeta „Pskowskaja Gubernija” nie zdoła wydać najbliższego numeru po tym, jak podczas rewizji policji skonfiskowany został komputer, na którym go przygotowywano – podało w czwartek radio Echo Moskwy.

Do rewizji doszło w środę. Policja przyszła także do miejscowego biura opozycyjnej partii Jabłoko, które znajduje się w tym samym budynku.

Tego samego dnia przeszukania odbyły się również w redakcji informacyjnego portalu internetowego Pskowskaja Lenta Nowostiej. Rewizję prowadzili funkcjonariusze z wydziału ds. bezpieczeństwa ekonomicznego i przeciwdziałania korupcji.

Gazeta „Pskowskaja Gubernija” w 2014 roku opublikowała głośne artykuły o poległych na wschodzie Ukrainy żołnierzach z rosyjskich jednostek stacjonujących w obwodzie pskowskim.

Pskowskaja Lenta Nowostiej została niedawno ukarana grzywną w związku ze sprawą dziennikarki Swietłany Prokopjewej, oskarżonej o publiczne usprawiedliwianie terroryzmu. Nie jest jasne, czy rewizja w gazecie „Pskowskaja Gubernija” związana jest również z tym śledztwem. Prokopjewa była w przeszłości redaktor naczelną tej gazety.