Ostatnio dodane

OŚWIADCZENIE Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich” jest kontynuatorem idei i dorobku Konferencji Mediów Polskich, powołanej z inicjatywy Ks. Wiesława Niewęgłowskiego Krajowego Duszpasterza Środowisk Twórczych. Przez 20 lat KMP działała na rzecz podniesienia etycznego poziomu mediów.

29 marca 1995 roku członkowie Konferencji Mediów Polskich opracowali epokowy dokument KARTĘ ETYKI MEDIÓW. Podpisy pod kartą, akceptując jej treść złożyli prezesi: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej, Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, Unii Wydawców Prasy, Telewizji Polskiej S.A., Telewizji „Polsat”, Stowarzyszenia Niezależnych Producentów Filmowych i Telewizyjnych, Polskiego Radia S.A, Stowarzyszenia Radia Publicznego w Polsce, Stowarzyszenia Polskiej Prywatnej Radiofonii, Związku Zawodowego Dziennikarzy Radia i Telewizji, Syndykatu Dziennikarzy Polskich, Związku Zawodowego Dziennikarzy oraz Krajowy Duszpasterz Środowisk Twórczych.

Wtedy zapisano również: „Sygnatariusze tej Karty powołują Radę, która strzec będzie powyższych zasad publicznie orzekając w sprawach przestrzegania Karty i dokonując interpretacji jej zapisów”. Niemal od samego początku oświadczenia Rady Etyki Mediów spotykały się z zarzutem braku reprezentatywności, a pomimo tego ich odzew był co raz bardziej znaczący.

Aby nie zaprzepaścić dorobku KMP, w roku 2015 utworzone zostało Stowarzyszenie „Konferencja Mediów Polskich”, rok później zarejestrowane w KRS pod numerem 0000555366. Statutowym zadaniem Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich” jest wybór i zapewnienie sprawnego działania Rady Etyki Mediów.

Karta Etyki Mediów, obowiązująca trwale od dziesięcioleci, jest podstawą działania Rady Etyki Mediów, prawnie usankcjonowanego organu SKMP.

Rada Etyki Mediów rocznie rozpatruje ponad 500 różnego rodzaju spraw. Ze skargami, wnioskami, prośbami o interwencję zwracają się osoby fizyczne, dziennikarze, redakcje, a także instytucje i urzędy administracji samorządowej oraz państwowej. Ostatnio do REM wpłynęły materiały interwencyjne z policji i państwowej straży pożarnej. Rada Etyki Mediów cieszy się wzrastającą popularnością wśród zainteresowanych, a jej orzeczenia uznaniem.

Piotr Górski
– przewodniczący Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Andrzej Maślankiewicz
– sekretarz Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Stanisław Wojnarowicz
– skarbnik Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”

Ryszard Sławiński
– członek Rady Naczelnej Stowarzyszenia „Konferencja Mediów Polskich”