Ostatnio dodane

Polskie Radio przyznaje, że zwolnienie Andrzeja Mietkowskiego była niesłuszne

Andrzej Mietkowski

Andrzej Mietkowski, były szef portalu PolskieRadio.pl, który został zwolniony ze stanowiska w 2016 roku zawarł ugodę z nadawcą. Odwołanie dziennikarza miało nastąpić w związku z zarzutem „naruszenia legalności oraz gospodarności w zakresie dysponowania budżetem naczelnej redakcji portalu”. Teraz Polskie Radio stwierdziło, że „decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę była niesłuszna”.

Pod koniec marca 2016 roku rada nadzorcza Polskiego Radia podjęła uchwałę, w której zalecono zarządowi spółki zwolnienie Andrzeja Mietkowskiego – ówczesnego szefa portalu PolskieRadio.pl (wspólnie z Pawłem Ławińskim). Uzasadniono to faktem, że „członkowie rady zapoznali się z wynikami kontroli wewnętrznej”.

Dzień później zarząd Polskiego Radia odwołał Mietkowskiego i Ławińskiego. Tę decyzję krytykowało wielu dziennikarzy oraz m.in. Stowarzyszenie Wolności Słowa, które na wniosek Zofii Romaszewskiej – przez nadzwyczajne walne zgromadzenie organizacji – przyjęło wtedy uchwałę, w której protestowało przeciwko zwolnieniu szefa portalu Polskiego Radia.

– Andrzej Mietkowski, zasłużony działacz opozycji antykomunistycznej, redaktor Radia Wolna Europa od ośmiu lat tworzył i rozwijał ten portal. Zwolnienie go bez podania wiarygodnej przyczyny, w trybie natychmiastowym, dowodzi że Zarząd Polskiego Radia w swojej polityce kadrowej kieruje się niezrozumiałymi dla nas zasadami. Niestety, nie jest to ostatnio jedyny przykład takiej polityki w mediach publicznych – pisało SWS w przyjętej uchwale.

Odpowiadając na zarzuty Stowarzyszenia, ówczesny zarząd Polskiego Radia wyjaśniał, że odwołanie Mietkowskiego nastąpiło w związku „z wykryciem naruszenia legalności oraz gospodarności w zakresie dysponowania budżetem naczelnej redakcji portalu Polskieradio.pl”.

Rada nadzorcza weryfikowała zasadność zawarcia umów z kontrahentami zewnętrznymi i współpracownikami w 2015 roku przez kierownictwo portalu. – Zarząd Polskiego Radia oczekuje wycofania się Stowarzyszenia Wolnego Słowa z bezpodstawnie formułowanych zarzutów wobec działań

Zarządu Polskiego Radia – można było wtedy przeczytać w komunikacie przesłanym do redakcji portalu Wirtualnemedia.pl. – Zdaniem zarządu Polskiego Radia – biorąc pod uwagę fakt, że Stowarzyszenie Wolnego Słowa było beneficjentem finansowym działań podejmowanych przez Andrzeja Mietkowskiego, jako dyrektora portalu Polskieradio.pl – wskazana byłaby daleko idąca ostrożność Stowarzyszenia Wolnego Słowa w wydawaniu opinii, jako strony zainteresowanej w sprawie – informował ówczesny zarząd spółki. Zaznaczał, że uchwała SWS „nie ma żadnych podstaw merytorycznych”.

– Zarzuty o niegospodarność ze strony zarządu Polskiego Radia są pomówieniem, zniesławieniem. Spotkają się z właściwą odpowiedzią – mówił w rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl Andrzej Mietkowski.

W piśmie skierowanym do zarządu spółki odrzucał on wskazane w uchwale rady nadzorczej zarzuty o niegospodarność, uznając je za bezzasadne pomówienie. Żądał również opublikowana przez zarząd Polskiego Radia oświadczenia „z wyrazami ubolewania z powodu naruszenia jego dóbr osobistych oraz przyznania się do podania nieprawdziwych informacji o przyczynach odwołania go ze stanowiska”.

Polskie Radio: rozwiązanie umowy o pracę z Andrzejem Mietkowskim było niesłuszne

Dziennikarz podjął kroki prawne w tej sprawie, ale ostatecznie zdecydował się zawrzeć ugodę ze spółką. W poniedziałek, 11 lutego br. Polskie Radio wydało oświadczenie w sprawie zwolnienia Andrzeja Mietkowskiego.

„Polskie Radio S.A. po zapoznaniu się z wyjaśnieniami redaktora Andrzeja Mietkowskiego i po przeprowadzeniu dodatkowego audytu uznało, że najlepszym rozwiązaniem jest ugodowe zakończenie sporu sądowego na warunkach satysfakcjonujących obie strony. Jednocześnie Zarząd Polskiego Radia S.A., uznał, iż decyzja o rozwiązaniu umowy o pracę z Panem Andrzejem Mietkowskim była niesłuszna. Tak uzgodnione stanowisko jest wyrazem obustronnej dobrej woli i nie będzie w przyszłości komentowane” – stwierdzono w komunikacie.

Andrzej Mietkowski to działacz opozycji w okresie PRL, dziennikarz, publicysta i tłumacz. W swojej karierze pracował m.in. w BBC, Deutsche Welle, w Radiu Wolna Europa, był kierownikiem redakcji „Wiadomości”, szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, szefem portalu PolskieRadio.pl był w latach 2008-2016.