Polskie Stowarzyszenie Public Relations na Śląsku wybrało zarząd

dr Krystian Dudek, Agnieszka Jaszkaniec, Ewa Stępniewicz, Marek Gajda, Marcin Janowski

Śląski oddział Polskiego Stowarzyszenia Public Relations powołał nowy, pięcioosobowy zarząd. Przewodniczącym został dr Krystian Dudek, właściciel Instytutu Publico, obecny prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Zarząd wybrano 7 lutego, podczas walnego zebrania członków Polskiego Stowarzyszenia Public Relations.

Przewodniczącym śląskiego oddziału PSPR został dr Krystian Dudek, właściciel Instytutu Publico, od 2015 roku prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public Relations, wcześniej członek rady nadzorczej i przewodniczący śląskiego oddziału PSPR. Wykładowca akademicki (Wyższa Szkoła Humanitas, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości), dyplomowany trener biznesu, specjalista z zakresu PR, marketingu politycznego i komunikacji kryzysowej.

Na jego zastępcę wybrano Marcina Janowskiego – politologa, absolwenta Uniwersytetu Śląskiego oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. J. Tischnera w Krakowie na kierunku public relations. Janowski prowadzi własną agencję Space PR.

Kolejnymi członkami zarządu zostali: Agnieszka Jaszkaniec (kierownik działu komunikacji w Katowickich Wodociągach i rzeczniczka prasowa firmy), Ewa Stępniewicz (scenarzystka, prowadzi agencje VIS Media) i Marek Gajda (odpowiada za politykę informacyjną Urzędu Miasta Radlin, redaktor naczelny samorządowego miesięcznika).