Ostatnio dodane

Wicedyrektor TVP Polonia startuje w wyborach z listy PiS

Filip Frąckowiak

Filip Frąckowiak, zastępca dyrektora TVP Polonia, kandyduje w wyborach samorządowych do Rady Warszawy z listy PiS.

Filip Frąckowiak informuje, że wystąpił z prośbą do Telewizji Polskiej o udzielenie urlopu bezpłatnego na czas trwania kampanii.

– Taki urlop został mi udzielony na okres od 15 września do 21 października – dodaje Frąckowiak, który jest także warszawskim radnym PiS obecnej kadencji.

Według „Zasad etyki dziennikarskiej w Telewizji Polskiej” przyjętych w 2012 roku, dziennikarz kandydujący w wyborach musi zawiesić swoją działalność dziennikarską na czas kampanii wyborczej, a w przypadku uzyskania mandatu, także w czasie jego wykonywania. Nie może także m.in. wspierać kampanii wyborczych, brać udziału w pracach komitetów, prowadzić agitacji na rzecz partii politycznych czy publicznie manifestować własnych preferencji politycznych lub ideologicznych.