Ostatnio dodane

RPO: z teleturniejów TVP nie można wykluczać osób z dysfunkcjami mowy

Marcin Wolski

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich ds. równego traktowania Sylwia Spurek napisała do Telewizji Polskiej w sprawie osób z niepełnosprawnością mowy, które mają skarżyć się na odmowę udziału w teleturniejach publicznego nadawcy.

Spurek zwróciła uwagę na to, że elementem misji publicznej TVP powinny być działania na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne, a „media publiczne powinny stanowić dobry wzorzec”.

Natomiast ze stanowiska opublikowanego na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich wynika, że osobom z niepełnosprawnością mowy odmawia się udziału w teleturniejach TVP. O wyjaśnienia w tej sprawie, zastępca RPO ds. równego traktowania zwróciła się do szefa TVP2 – Marcina Wolskiego.

Do Biura RPO mają wpływać skargi na odmowę uczestnictwa w teleturniejach osobom z niepełnosprawnością mowy. Rzecznik miała otrzymywać informacje o takich przypadkach, związanych z programami „Jeden z dziesięciu” i „Koło Fortuny”.

Według osób, które zgłosiły chęć uczestnictwa, zrozumienie wypowiadanych przez nich słów jest możliwe. Potwierdzać to ma nagranie umieszczone w internecie przez jedną z osób, która symulowała swój udział w „Kole Fortuny”.

– Po zapoznaniu się z nagraniem należy stwierdzić, że udział tej osoby w programie był możliwy, konieczne było jedynie odpowiednie wsłuchanie się w jej wypowiedzi przez prowadzącego, innych uczestników oraz pozostałe osoby biorące udział w realizacji programu – napisała Sylwia Spurek.

Według niej, podczas emisji istnieje możliwość dodania napisów dla ułatwienia widzom zrozumienia wypowiedzi.

„Telewizja Polska ma za zadanie realizować misję publiczną”

Rzecznik zwraca uwagę, że zgodnie z art. 21 ustawy z 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, publiczny nadawca ma za zadanie realizować misję publiczną.

– Jej elementem powinny być też działania na rzecz pełnego włączania osób z niepełnosprawnościami w życie społeczne. Za jego element należy uznać taką organizację programów telewizyjnych, aby mogły w nich aktywnie uczestniczyć osoby z niepełnosprawnościami. Mając zatem na względzie swoją misję, Telewizja Polska powinna podjąć wszelkie możliwe działania w tym zakresie – oceniła Sylwia Spurek.

Dodała, że to ważne m.in. dlatego, że „środowisko osób z niepełnosprawnościami wskazuje na kreowanie w mediach ich niewłaściwego wizerunku”. – Przedstawiane są one jako beneficjenci pomocy charytatywnej, tzw. „biedni niepełnosprawni” lub też pokazuje się ich „heroiczne wyczyny” – stwierdziła zastępca RPO ds. równego traktowania.

Podkreśla ona również, że art. 8 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zobowiązuje m.in. do podnoszenia świadomości społecznej dotyczącej osób z niepełnosprawnościami w celu szerzenia poszanowania ich praw i godności, oraz do zwalczania stereotypów, uprzedzeń i szkodliwych praktyk wobec nich, a ponadto promowania świadomości ich potencjału i wkładu w życie społeczne.

– W kontekście mediów publicznych należy zauważyć, że Konwencja wymaga takiej organizacji produkcji programów telewizyjnych, aby niepełnosprawność nie była powodem wykluczenia z udziału w nich. Media publiczne w tym zakresie powinny stanowić dobry wzorzec – zaznaczyła Sylwia Spurek.

Dyrektor TVP 2 w rozmowie z Wirtualnemedia.pl przekazał, że sprawą zajmuje się dział prawny Telewizji Polskiej, a nadawca „na pewno się do tego odniesie”.