Nadzorca sądowy Ruchu uspokaja mniejszych wydawców

Nadzorca sądowy Ruchu – Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja informuje mniejszych wydawców, że ich wierzytelności nie zostały objęte układem częściowym i uspokaja, że powinny być one regulowane przez Ruch na dotychczasowych zasadach. Niektórzy wydawcy przyznają, że Ruch spłaca część należności. W środę problemami z kolportażem prasy zajmą się posłowie z komisji kultury.

Od miesięcy Ruch zalega z płatnościami wobec części wydawców. Na początku września sąd zabezpieczył majątek Ruchu poprzez ustanowienie spółki Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja tymczasowym nadzorcą sądowym kolportera. Celem przyspieszonego postępowania jest zawarcie układu częściowego obejmującego wyłącznie największych wydawców posiadających wierzytelności w wysokości co najmniej 1 mln zł.

Dotarliśmy do datowanego na 10 września pisma Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja rozesłanego do mniejszych wydawców. „Państwa wierzytelności nie zostały objęte układem częściowym, a zatem powinny być regulowane na dotychczasowych zasadach na podstawie stosunków prawnych łączących Państwa z RUCH S.A.” – napisał Piotr Zimmerman, prezes Zimmerman Filipiak Restrukturyzacja. Zapewnił, że otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego nie wpływa negatywnie na działalność operacyjną Ruchu.

Z naszych informacji wynika, że Ruch reguluje część należności wobec mniejszych wydawców, ale nie chcą oni komentować sprawy. – Pewne działania zostały uruchomione i część należności wobec mniejszych wydawców jest ze strony Ruchu regulowana – mówi Maciej Hofman z zarządu Izby Wydawców Prasy i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy i Wydawców Repropol.

Z kolei zarząd Gremi Media SA poinformował w komunikacie giełdowym, że – jako wierzyciel objęty układem częściowym – otrzymał wczoraj zawiadomienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego. Wydawca „Rzeczpospolitej” nie podaje, ile jest mu winny Ruch. Wcześniej Agora SA informowała, że ma problem z odzyskaniem od kolportera ponad 16 mln zł, a rzeczniczka Grupy ZPR Media Monika Polewska mówiła „Wiadomościom” TVP 1, że Ruch zalega wydawcy ok. 10 mln zł.

W środę sejmowa Komisja Kultury i Środków Przekazu będzie dyskutować o problemach związanych z kolportażem prasy. W posiedzeniu mają uczestniczyć m.in. wiceminister kultury Paweł Lewandowski oraz przedstawiciele Izby Wydawców Prasy: prezes Bogusław Chrabota (redaktor naczelny „Rzeczpospolitej”), wiceprezes Zbigniew Benbenek (przewodniczący rady nadzorczej Grupy ZPR Media ) i dyrektor generalny Marek Frąckowiak.

Na posiedzeniu komisji zostanie przedstawiony projekt zmierzający do powołania Funduszu Promocji Prasy przygotowany przez Grupę ZPR Media (wydawca m.in. „Super Expressu” i „Muratora”). Według autorów zasilany z budżetu państwa fundusz miałby uratować rynek dystrybucji prasy w małych miejscowościach, gdzie dowóz prasy i jej sprzedaż stały się nierentowne. Dysponentem funduszu byłby minister kultury. – Szacujemy, że na wsparcie kiosków z prasą, które pełnią przecież rolę kulturotwórczą i rozwijają czytelnictwo w małych miastach i na wsi, potrzeba 60 mln zł rocznie. Pobierający dotację kioskarze byliby zobowiązani utrzymywać w swojej ofercie np. 100 tytułów i wyznaczony poziom sprzedaży prasy – wyjaśnia Zbigniew Benbenek.