Prezes DPA nowym szefem Europejskiego Stowarzyszenia Agencji Prasowych

Europejskie Stowarzyszenie Agencji Prasowych EANA ma nowego przewodniczącego. Został nim Austriak Peter Kropsch, który od 2017 roku jest prezesem niemieckiej agencji DPA, a wcześniej przez osiem lat kierował austriacką agencją APA.

Kropsch zastąpił na tym stanowisku kończącego kadencję szefa EANA Jonasa Erikssona, prezesa szwedzkiej agencji TT. Wybór nowych władz stowarzyszenia odbył się w piątek 21 września podczas konferencji EANA w Warszawie, której gospodarzem była Polska Agencja Prasowa.

W skład zarządu stowarzyszenia wybrano ponadto dyrektora generalnego czeskiej agencji CTK Jiriego Majstra oraz prezesa greckiej agencji ANA-MPA Michalisa Psilosa. Sekretarzem generalnym organizacji został szef rumuńskiej agencji AGERPRES Alexandru Giboi.

Stowarzyszenie Europejskich Agencji Prasowych EANA skupia 30 narodowych agencji informacyjnych z 30 państw kontynentu. Głównym celem organizacji jest działanie na rzecz tworzenia sprzyjających warunków ekonomicznych i prawnych dla funkcjonowania agencji prasowych, m.in. w zakresie praw autorskich i dostępu do źródeł informacji. EANA wspiera współpracę między agencjami oraz organizuje debaty i dyskusje na tematy dotyczące biznesu agencyjnego, prawa oraz nowych technologii.