Kancelaria Dentons wesprze Jerzego Owsiaka

Kancelaria Dentons, największa firma prawnicza na świecie, w ramach działalności pro bono wesprze Jerzego Owsiaka.

Jak twierdzi Dentons, każdy przekaz artystyczny korzystać powinien z szerszej ochrony wolności wypowiedzi – w równym stopniu dla wszystkich występujących publicznie artystów – i nie może być ograniczany i cenzurowany według subiektywnych kryteriów; a wolność wypowiedzi obejmuje również prawo do odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej.

Dentons, działając pro bono, zdecydował się udzielić wsparcia i doradztwa prawnego Jerzemu Owsiakowi w sprawie, która – jak podkreśla kancelaria – dotyczy w istocie wolności artystycznego wyrazu, tj. publicznego użycia przez Jerzego Owsiaka – w formule cytatu – wyrażeń niecenzuralnych. Sprawa dotyczy spotkania Owsiaka z czytelnikami jego najnowszej książki i cytowanych przez niego fragmentów. „Twierdzimy, że słowa Jerzego Owsiaka powinny być traktowane jako części artystycznego występu a publiczne wykonanie utworu przez artystę podlegać powinno szerszej ochronie wolności wypowiedzi. Ocena takich wypowiedzi według kryteriów obyczajowych nie powinna być zaś rolą sądów, gdyż rodzi to ryzyko cenzury” – czytamy w komunikacie kancelarii.

W słynnej mowie Heinricha Bölla z 1966 r. o wolności sztuki, w której noblista zastanawiał się nad relacją pomiędzy wolnością sztuki a reakcją władzy publicznej, wskazywał on, że ‘żadne państwo, żadne miasto, żadne społeczeństwo nie może definiować, czym jest wolność, gdyż jest to stan naturalny’. Kierując się tym przesłaniem, chcemy opowiedzieć się po stronie wolności słowa w przekazie artystycznym oraz wolności nas wszystkich do otrzymywania informacji, przekazu i odbierania sztuki w formie nieocenzurowanej” – powiedział Arkadiusz Krasnodębski, Partner Zarządzający Dentons w Polsce.