Ruch ma problemy finansowe, chce sprzedać kioski

Trwają prace nad porozumieniem z wydawcami

Ruch ma znajdować się na krawędzi bankructwa. Z trudnej sytuacji finansowej ma pomóc wyjść sprzedaż sieci detalicznej. Problemem ma być również brak porozumienia z wydawcami, z którymi rozmowy do tej pory zakończyły się bez powodzenia.

Obecnie dystrybutor prasy ma posiadać 1700 własnych kiosków i 500 wynajmowanych obiektów, które generują 60 proc. przychodów. Jak informuje „Puls Biznesu”, planowana jest sprzedaż sieci, jednak najpierw kioski miałyby zostać włączone do spółki Ruch Detal. To tym segmentem mają być bowiem zainteresowani inwestorzy.

Cytowany przez „PB” prezes Ruchu Igor Chalupec uważa, że w 2019 roku uda się zrealizować zakładany cel i sprzedać część detaliczną biznesu.

Trudna sytuacja finansowa od 2010 roku

Za obecną sytuację finansową dystrybutora prasy, według prezesa spółki odpowiada fakt, że przez kilka lat nie mogła ona znaleźć nowego właściciela, a przed prywatyzacją w 2010 roku jej bilans również był niekorzystny. Obecnie zobowiązania krótkoterminowe Ruchu w 2017 roku wyniosły 551,1 mln zł – to wzrost o ok. 100 mln złotych, natomiast przychody spadły z 1,46 do 1,34 mld zł.

Spółka jest zadłużona w Alior Banku na 82,2 mln zł. W zeszłym roku kredyt udało się zredukować o 6,7 mln zł dzięki sprzedaży 11 nieruchomości. 83,5 mln zł mają stanowić gwarancje udzielone przez bank – w większości na zabezpieczenie płatności z tytułu zakupionych towarów.

Natomiast zarząd spółki uważa, że segment detaliczny jest rentowny – EBITDA za 2017 r. wyniosła 19,2 mln zł.

Brak porozumienia z wydawcami

Problemy finansowe okazują się nie być jednak jedynymi, z którymi ma się zmagać Ruch. Według „PB” dystrybutor prasy ma mieć trudne relacje z wydawcami, ponieważ kolportaż prasy ma przynosi znaczące straty.

Wspólnie z Izbą Wydawców Prasy spółka ma pracować nad porozumieniem, które ma na celu wypracowanie nowych warunków współpracy. Powołano już w tym celu zespół z ramienia zarówno Izby, jak i Ruchu, który miał ustalić „model alokacji kosztów” spółki. Miało to skutkować poprawą płynności i zatrzymaniem wzrostu zadłużenia.

Cytowany przez dziennik Marek Frąckowiak, dyrektor generalny Izby Wydawców Prasy stwierdził, że spółka przedstawiła plan spłaty zadłużenia, ale większość przedstawicieli rynku miała go nie zaakceptować. Brak ustaleń miał być potwierdzany także w piśmie wysłanym do członków IWP, w którym miała zawierać się informacja, że „powoływanie się przez Ruch S.A. w treści porozumień przedkładanych do podpisu Wydawcom na uzgodnienia pomiędzy Ruch S.A. i Izbą jest bezpodstawne i nieuprawnione”.

Rozmowy w celu wypracowania porozumienia mają jednak trwać również obecnie, co potwierdził nam prezes Izby Wydawców Prasy Bogusław Chrabota. Jak przyznał, sytuacja może wyjaśnić się w ciągu kilku najbliższych dni.

Wydawnictwa, m.in. pytana przez nas Agora oraz Bauer nie chciały komentować i oceniać współpracy z Ruchem, zasłaniając się tajemnicą handlową.