„W pracy” – wyjątkowa wystawa fotografii w Bytomiu

"W pracy" - wyjątkowa wystawa w Bytomiu

Fotografie z cyklu „W pracy” przedstawiają osoby niepełnosprawne wraz z instruktorami i opiekunami, pracujące w nowoczesnym gospodarstwie rolnym w Borowej Wsi. Dzięki pracy na roli oraz opiece nad zwierzętami mogą się rozwijać i budować więź z przyrodą.

Śląsk to miejsce, gdzie praca jest bardzo ściśle powiązana z życiem społecznym ludzi mieszkających na tej ziemi. Ślązacy są znani z ciężkiej pracy w kopalniach, hutach oraz w przemyśle ciężkim, który do niedawna królował na Śląsku.­ W wielu opracowaniach możemy spotkać się z określeniem- „śląski etos pracy”. Pracować na Śląsku musiał każdy, choć do niedawna funkcjonowali także ludzie niepełnosprawni, którzy pomimo chęci i zaangażowania nie mogli pracować. Wiele osób niepełnosprawnych intelektualnie ze względu na swoje ograniczenia nie może wykonywać pracy zawodowej. Od kilu lat w Polsce, jak również i na Śląsku, powstają różnorodne miejsca, w których osoby niepełnosprawne mogą pracować. Jednymi z takich miejsc są Zakłady Aktywności Zawodowej, zatrudniające osoby niepełnosprawne. To miejsca, które dają pracę, rehabilitację oraz opiekę osobom niepełnosprawnym. Zakład Aktywności Zawodowej w małej miejscowości Borowa Wieś, niedaleko Gliwic, prowadzi gospodarstwo rolne. Niepełnosprawni wraz z instruktorami i opiekunami pracują w nowoczesnym gospodarstwie rolnym. Praca na roli, opieka nad zwierzętami buduje swoiste relacje osób tam pracujących z otaczającą przyrodą. Oddziaływanie specyficznego środowiska i klimatu tam panującego pomaga niepełnosprawnym podnosić swoją sprawność. Niepełnosprawni poprzez codzienny kontakt z naturą, pracę wśród roślin i zwierząt mają szansę na normalną pracę oraz lepsze życie.

Zdjęcia autorstwa Krzysztofa Gołucha – zwycięzcy konkursów: Śląska Fotografia Prasowa 2018 i Grand Press Photo 2018 można obejrzeć od wtorku, 3 lipca w Centrum Handlowym Agora Bytom w Galerii na Poziomie +3. Wernisaż wystawy odbędzie się dzisiaj o godz. 18, natomiast wystawę można oglądać do 3 września br.