Ostatnio dodane

Zmarł Tadeusz Wojciechowski

Prowadził różne audycje, w tym popularny program „Za kierownicą”. Sławę doskonałego radiowca zyskał jednak w programach ogólnopolskich, takich jak np. „Sygnały dnia”, „Lato z radiem” i w innych. Imponował solidnością swojego warsztatu dziennikarskiego i pracowitością.

W Wiedniu zmarł red. Tadeusz Wojciechowski, długoletni dziennikarz Katowickiej Rozgłośni Polskiego Radia.

Urodzony w 1937 roku w Sosnowcu-Niwce, tam skończył szkołę podstawową, a maturę uzyskał w Liceum im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach. Następnie ukończył Wydział Górnictwa na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Po uzyskaniu dyplomu w ciągu sześciu lat pracował w kopalniach jaworznickich.

Właściwe swoje powołanie znalazł jednak w katowickim radiu. Początkowo pracował jako lektor, a po ukończeniu Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego uzyskał etat dziennikarski i szybko zdobył wysoką pozycję.

Prowadził różne audycje, w tym popularny program „Za kierownicą”. Sławę doskonałego radiowca zyskał sobie jednak w programach ogólnopolskich, takich jak np. „Sygnały dnia”, „Lato z radiem” i w innych. Imponował solidnością swojego warsztatu dziennikarskiego i pracowitością. W konsekwencji osiągnął funkcję zastępcy redaktora naczelnego katowickiego radia, a pod koniec lat siedemdziesiątych stanowisko korespondenta Polskiego Radia w Bukareszcie.

W grudniu 1981 roku, w czasie stanu wojennego Wojciechowski wyjechał potajemnie wraz z rodziną z Rumunii do Austrii, gdzie otrzymał azyl polityczny. Osiedlił się w Wiedniu imając się różnych prac.

W 1991 roku otrzymał propozycję współpracy z radiem RFM FM, stając się jego korespondentem zagranicznym. Równocześnie przekazywał korespondencje z Austrii do polskich gazet, w tym do „Trybuny Śląskiej”, „Przekroju” i „Wprost”.

W 2006 roku przeszedł już na faktyczną emeryturę, tym bardziej, że nie dopisywało mu zdrowie. Tadeusz Wojciechowski zmarł 20 czerwca b.r.

Cześć jego pamięci.