SDRP protestuje przeciwko ograniczaniu dziennikarzom wstępu do Sejmu

Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej wydało oświadczenie, w którym protestuje przeciwko ograniczaniu dziennikarzom wstępu do budynku parlamentu.

W oświadczeniu SDRP czytamy:

„Ograniczenie dostępu do budynku polskiego parlamentu, wstrzymanie wydawania jednorazowych przepustek dla dziennikarzy stanowi naruszenie wolności prasy, ograniczenie dostępu do informacji. Prasa zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. Tak jednoznacznie określono dostęp do informacji w ustawie prawo prasowe. Utrudnianie dziennikarzom wstępu do parlamentu, rozporządzeniami Kancelarii Sejmu jest więc niezgodne z obowiązującym prawem. Obowiązkiem dziennikarzy jest informowanie, a dostęp do informacji ich niezbywalnym prawem. Argumenty o tymczasowym charakterze zakazu i wyjątkowej sytuacji spowodowanej protestem osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, nie uzasadniają zakazu wstępu dziennikarzom do sejmu. Prawo jest po stronie dziennikarzy. W obronie tego prawa i możliwości wykonywania zawodu dziennikarzy bez biurokratycznych barier, występuje Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej. Jesteśmy organizacją, której obowiązkiem jest obrona dziennikarzy. Bronimy więc i protestujemy przeciwko bezprawnym ograniczeniom, stosowanym nie po raz pierwszy przez Kancelarię Sejmu, wymierzonych w dziennikarzy”.

Przypomnijmy, że Press Club Polska złożył w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w sprawie wstrzymania wydawania jednorazowych dziennikarskich kart wstępu do parlamentu.

Natomiast Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich nie widzi zagrożeń dla wolności prasy w działaniu Kancelarii Sejmu, która ogranicza dziennikarzom prawo wejścia do parlamentu. „W sytuacji, gdy ograniczenia te mają – jak zapewnia Kancelaria Sejmu – charakter tymczasowy i wyjątkowy – CMWP SDP nie widzi w tym działaniu naruszenia zasady wolności prasy, słowa, wyrażania poglądów i prawa do społecznie pożądanej krytyki, ani naruszenia prawa obywateli do uzyskania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne” – napisała Jolanta Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP.

Od 18 kwietnia 2018 roku w budynku sejmu protestują rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych wraz z ich podopiecznymi. Domagają się m.in. wzrostu świadczeń dla osób niepełnosprawnych. 25 kwietnia 2018 roku Kancelaria Sejmu zawiesiła do odwołania przyznawanie jednorazowych kart wstępu do parlamentu, tłumacząc to względami „organizacyjnymi i bezpieczeństwa”.