Zmarł redaktor Waldemar Wasilewski

W niedzielę 29 kwietnia zmarł redaktor Waldemar Wasilewski; publicysta ekonomiczny, zastępca redaktora naczelnego, korespondent zagraniczny „Trybuny Robotniczej”.

Waldemar Wasilewski urodził się 7 września 1933 roku w Jezioranach koło Grodna. W 1945 roku przyjechał z rodzicami do Polski, na Śląsk.

W latach 50. działał w Związku Młodzieży Polskiej; był członkiem tej organizacji od 1950 do 1956  roku. Od 1 września do 31 grudnia 1956 roku był pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego ZMP, początkowo jako instruktor ZMP, potem, jako referent szkoleniowy, a następnie z-ca kierownika Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Aktywu w Katowicach.

W latach 1954 – 1956 studiował w Wyższej Szkole Ekonomii w Katowicach; studia ukończył z tytułem mgr. ekonomii. Później pracował na tejże uczelni jako zastępca asystenta w Katedrze Podstaw Marksizmu.

Od 1 listopada 1957 do 30 kwietnia 1958 roku – pełnił funkcję redaktora działu młodzieżowego, a następnie publicysty tygodnika „Co dalej”, w Katowicach. W kolejnych latach był korespondentem „Trybuny Ludu” na Śląsku.

Z redakcją „Trybuny Robotniczej” w Śląskim Wydawnictwie Prasowym związał się w 1975 roku. Od 2 maja 1975 roku był komentatorem „Trybuny Robotniczej”, a następnie od 1 października 1981 roku – kierownikiem działu partyjno-ideologicznego tej gazety. 15 maja 1982 roku powierzono mu funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Trybuny Robotniczej”.

Będąc Człowiekiem wielkiej kultury i wiedzy, w trudnym czasie stanu wojennego stał się jednym z współorganizatorów Oddziału Katowickiego SD PRL. Jego takt i roztropność, a także rozważna działalność przyczyniała się do łagodzenia napięć w macierzystym środowisku dziennikarskim redakcji „Trybuny Robotniczej” oraz w innych redakcyjnych zespołach.

Od 11 lipca 1985 roku pełnił obowiązki korespondenta „Trybuny Robotniczej” w Moskwie. Po powrocie do kraju na powrót powierzono mu stanowisko komentatora „Trybuny Robotniczej”.

Za swoją pracę był honorowany wysokimi odznaczeniami państwowymi m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi w 1969 roku, Złotym Krzyżem Zasługi w 1975 roku, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 1980 roku, a także Złotą Odznaką „Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego” w 1982 roku oraz Medalem 40-lecia PL w 1985 roku.

Otrzymywał również Nagrody Prezesa Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej „Prasa-Książka-Ruch” w: 1979, 1980 i w 1981 roku oraz Nagrody Jubileuszowe w 1977 i w 1982 roku, i po 30. latach pracy – w 1987 roku.

Rodzina, przyjaciele, bliscy znajomi pożegnali Redaktora Waldemara Wasilewskiego w poniedziałek, 7 maja o 14.00 na Cmentarzu Komunalnym w Tworogu.