Polska coraz niżej w rankingu wolności prasy

Eksperci wskazują zagrożenia

Wywieranie presji, ograniczenia, represje, ustawy zagrażające wolności słowa – takie niebezpieczeństwa dla wolności prasy w Polsce wymienia Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

HFPC opublikowała komentarz do najnowszego rankingu wolności mediów na świecie „World Press Freedom Index”. Polska zajęła w nim 58. miejsce i znalazła się w grupie państw, w których występują wyraźne problemy z poszanowaniem wolności prasy.

„Pozycja Polski w rankingu spada od 2015 r. i jest obecnie najniższa od 2006 roku. Niestety ten negatywny trend zauważamy także w naszej pracy w obszarze wolności mediów” – ocenia Dorota Głowacka z HFPC. „Do Fundacji wpłynęło w ostatnich dwóch latach wiele spraw dziennikarzy zwolnionych dyscyplinarnie z mediów publicznych, ale też pracowników innych instytucji publicznych czy spółek skarbu państwa, którzy m.in. wyrażali krytykę zmian wprowadzanych w tych instytucjach po ostatnich wyborach parlamentarnych” – dodaje Dorota Głowacka.

HFPC wskazuje, że polskie władze i instytucje wykorzystują różne rozwiązania prawne do wywierania presji na dziennikarzy krytycznych wobec sytuacji w Polsce. „Nawet jeśli nie prowadzi to ostatecznie do nałożenia sankcji, sama groźba ich poniesienia wiąże się ryzykiem autocenzurowania treści przez redakcje w obawie przed narażeniem się na konsekwencje prawne” – podkreślono w komentarzu HFPC.

Zdaniem ekspertów fundacji, do osłabiania wolności prasy w Polsce przyczyniają się też ograniczenia w dostępie mediów do relacjonowania prac instytucji publicznych, represje dotykające dziennikarzy relacjonujących protesty społeczne oraz wprowadzanie ustaw zagrażających wolności słowa (ustawa o IPN, tzw. ustawa inwigilacyjna, ustawa antyterrorystyczna).