Ostatnio dodane

Połowa kadencji za nami

Zgodnie z zapisami statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP (§ 53 pkt 3), Zarząd Oddziału zwołał Walne Zebranie Sprawozdawcze. Odbyło się ono w czwartek, 15 marca w siedzibie Oddziału, w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych “Marchołt” w Katowicach.

Zebranie otworzył prezes Oddziału red. Wojciech Domagała, obradom przewodniczył prof. dr hab. Dariusz Rott.

Dotychczasowe efekty realizacji uchwały z września 2016 roku, kiedy to rozpoczęła się obecna kadencja Zarządu Oddziału, omówił Wojciech Domagała.

Z umiarkowanym optymizmem ocenił tempo prac nad dorocznym konkursem dziennikarskim,

Zapewnił zebranych, że do końca 2018 roku, koncepcja i założenia organizacyjne konkursu będą gotowe.

Apelował do uczestników zebrania o pomoc w pozyskiwaniu materiałów do „Słownika Dziennikarzy Śląska i Zagłębia”.

Z zadowoleniem poinformował o przyjęciu w nasze szeregi dwunastu młodych dziennikarzy oraz pracowników naukowych Instytutu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.

Analizując sytuację finansową Stowarzyszenia, z troską mówił o fatalnej kondycji materialnej Zarządu Głównego i zwrócił się do uczestników zebrania, by przeznaczyli 1% tegorocznego podatku na rzecz naszej Centrali./nr. KRS Z.G. SDRP 0000043110/.

IMG_1726

Wątek finansowy kontynuował red. Zbigniew Szandar, skarbnik naszego Oddziału. Niskie koszta własne powodują, że nasza lokalna sytuacja materialna nie jest najgorsza, niemniej ze składkami zalega połowa koleżanek i kolegów i jest to bardzo niepokojące. Do końca roku, po zakończeniu rozmów indywidualnych podjęte zostaną zdecydowane działania uzdrawiające

Zbigniew Szandar poddał pod głosowanie uchwałę Zarządu o zmianie formy sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami obowiązującymi w jednostkach finansowych typu „micro”.

Zebrani jednogłośnie zaaprobowali w/w uchwałę. Nasz skarbnik prosił też o opłacanie składek rocznymi przelewami bankowymi.

IMG_1728

IMG_1730

Do przedstawionych przez red. red. Wojciech Domagałę i Zbigniewa Szandara sprawozdań ustosunkowała się Komisja Rewizyjna Oddziału, jej sekretarz red. Wojciech Mszyca przedstawił ocenę aprobującą dotychczasowe działania i wystąpił z wnioskiem o udzielenie Zarządowi absolutorium. W głosowaniu uczestnicy, jednogłośnie poparli propozycję Komisji Rewizyjnej.

IMG_1723

W dyskusji, na wniosek red. Kazimierza Krzyśkowa, uzupełniono vacat na stanowisku Rzecznika Dyscyplinarnego; poparto kandydaturę red. Grzegorza Bylicy, który po wyrażeniu zgody, poddał się pod głosowanie. Rzecznik Dyscyplinarny został wybrany przy dwóch głosach wstrzymujących się.

Jednym z bardziej interesujących wątków dyskusji była, poruszona przez red. Zbigniewa Widerę, sytuacja Stowarzyszenia w momencie wprowadzenia zaleceń RODO.

Jak stwierdził red. Kazimierz Krzyśków, fakt że nad danymi osobowymi katowickich dziennikarzy czuwa specjalista w tej dziedzinie, red. Adam Kazimierz Podgórski, zapewnia nam właściwą opiekę nad ich losem.

IMG_1733

Po zamknięciu obrad, przy kawie i herbacie, trwała przyjacielska dyskusja o dolach i niedolach dziennikarskiego bytu. W dyskursie dominowały dobry humor i optymizm.

IMG_1740

IMG_1742