Interia organizuje konkurs dla młodych dziennikarzy nazwany Człowiek z pasją

Interia wychodzi z inicjatywą „Człowiek z pasją – nagroda dziennikarska im. Zygmunta Moszkiewicza”. Konkurs poświęcony jest docenieniu dorobku młodych dziennikarzy.

Nowa inicjatywa portalu Interia nazwana imieniem Zygmunta Moszkiewicza (zmarły w 2017 r. redaktor serwisu – przyp. red.) to konkurs, w ramach którego wyłonione zostaną najlepsze prace młodych dziennikarzy. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy redaktorzy, którzy w 2017 r. opublikowali swój tekst nie mając przy tym ukończonych 30 lat.

Prace konkursowe można składać do 30 marca za pośrednictwem specjalnej strony. Nagroda główna w wysokości 7 tys. zł. oraz wyróżnienia zostaną wręczone w maju. Prace konkursowe oceniać będzie jury w składzie: Krzysztof Fijałek (Interia, przewodniczący jury), Monika Góralewska (TVN), Krzysztof Gurba (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Tomasz Jażdżyński (Gremi Media), Konrad Kruczkowski (Haloziemia.pl), Piotr Legutko (TVP Historia), Agnieszka Łopatowska (Interia), Agata Moszkowicz, Artur Potocki (Interia), Tadeusz Sołtys (RMF FM), Ziemowit Szczerek („Polityka”) i Piotr Trybalski (Fotograf w podróży).

„Poszukiwanie i nagradzanie utalentowanych dziennikarzy młodego pokolenia, którzy mogą stanowić o przyszłości zawodu, a także zwracanie uwagi na przestrzeganie fundamentalnych zasad wykonywania profesji dziennikarskiej, w szczególności zasad rzetelności, obiektywizmu, uczciwości, dążenia do prawdy, szacunku i tolerancji” – powiedział Krzysztof Fijanek, redaktor naczelny portalu Interia .