Olimpiada Wiedzy o Mediach po raz czwarty

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego wraz z 16 wyższymi uczelniami na terenie kraju w bieżącym roku szkolnym już po raz czwarty organizuje ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Mediach, w której uczestnikami są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem Olimpiady jest m.in.:

  1. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauki o mediach w społeczeństwie, a zwłaszcza wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
  2. Promocja edukacji medialnej, świadomego odbioru i współuczestnictwa w komunikacji społecznej.
  3. Doskonalenie umiejętności samodzielnego dokonywania analiz i ocen dotyczących przekazów medialnych na podstawie posiadanych informacji.

Olimpiada ma charakter zawodów trójstopniowych. I etap (szkolny) polegał na przygotowaniu przez uczestników samodzielniej pracy na temat podany przez Komitet Główny (eliminacje odbyły się we wszystkich szkołach w kraju). Drugi – okręgowy etap w formie testu odbył się  w 16 uczelniach wyższych na terenie kraju, przy których powołane były Komitety Okręgowe, zaś trzeci etap (centralny) będzie się odbywał na Uniwersytecie Warszawskim 16 i 17 marca 2018 r.  III etap jest dwuczęściowy i ma formę testu i quizu z udziałem publiczności. Laureaci Olimpiady otrzymywać będą indeksy uprawniające do podjęcia studiów dziennikarskich, staże oraz cenne nagrody rzeczowe.

Więcej informacji na stronie: www.owm.edu.pl.

Patronat nad wydarzeniem objął portalmedialny.pl.