Zgłoszenia do Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka do 5 marca

Organizatorzy Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka przedłużyli termin przyjmowania zgłoszeń do 5 marca br.

Konkurs dziennikarski Nagrody Młodych Dziennikarzy im. Bartka Zdunka organizowany jest od 2011 roku przez Koło Młodych krakowskiego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, Stowarzyszenie Absolwentów Dziennikarstwa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie i Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII. Nagrody przyznawane są kategoriach: „Debiut publicystyczny roku”, „Inicjatywa roku” i „Reportaż – po debiucie”, a od szóstej edycji nagradzani będą również młodzi twórcy filmowi.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres e-mail: nagrodamlodychdziennikarzy@gmail.com lub dostarczyć na piśmie pod adres: 31-002 Kraków, ul. Franciszkańska 1. Regulamin konkursu można znaleźć na stronie internetowej konkursu.