Zaproszenie na Zebranie

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Członkowie Stowarzyszenia Dziennikarzy RP

Oddziału w Katowicach

Mija drugi rok obecnej kadencji Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach. Zgodnie z § 53 pkt 3. Statutu Stowarzyszenia Dziennikarzy RP jesteśmy zobowiązani do przedstawienia naszym członkom sprawozdania z działalności. W związku z tym, Zarząd zwołuje zebranie członków Oddziału.

Zebranie odbędzie się w czwartek, 15 marca 2018 roku, o godzinie 16:00, w siedzibie Zarządu Oddziału w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych “Marchołt”, w sali na I piętrze przy ulicy Warszawskiej 37 w Katowicach.

W porządku obrad przewidujemy:

  • Informację z dotychczasowej działalności i o przedsięwzięciach podejmowanych  przez Zarząd Oddziału,
  • Sprawozdanie finansowe,
  • Sprawy bieżące,
  • Dyskusję na aktualne dla naszego środowiska i stowarzyszenia  tematy.

Serdecznie zapraszamy oraz przypominamy, że obecność wszystkich członków jest obowiązkowa. Prosimy o potwierdzenie swojej obecności lub usprawiedliwienie nieobecności (mailem, względnie telefonicznie) do 25 lutego 2018 roku.

 Za Zarząd Oddziału

/-/ Wojciech Domagała

Prezes