Ostatnio dodane

Tylko do piątku przyjmujemy prace do Grand Press 2017!

Do północy 3 listopada można przesyłać materiały do tegorocznej edycji Grand Press. Zgłoszenia przyjmowane są pocztą, kurierem lub bezpośrednio w warszawskiej redakcji „Press”:

„Press”
ul. Banderii 4/200
01-164 Warszawa

O zakwalifikowaniu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego bądź nadania przesyłki kurierskiej. Przyjmujemy materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe opublikowane albo wyemitowane w mediach, w języku polskim, między 1 listopada 2016 roku a 31 października 2017 roku.

Materiały można zgłaszać w kategoriach:
– News
– Dziennikarstwo śledcze
– Publicystyka
– Reportaż (prasowy, radiowy, telewizyjny)
– Wywiad
– Dziennikarstwo specjalistyczne.

Jeden autor może zgłosić do konkursu nie więcej niż trzy prace, łącznie we wszystkich kategoriach.  Zasady przygotowania pracy – patrz regulamin.

Do każdej pracy musi być wypełniony formularz zgłoszeniowy. Znajduje się on na stronie www.grandpress.pl (należy go wypełnić, wydrukować i dołączyć do przesyłki). Do każdego zgłoszonego materiału należy wypełnić osobny formularz.

Laureaci nagrody Grand Press w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości nie mniejszej niż równowartość w złotych polskich 1000 euro.

Zwycięzców poznamy na gali finałowej Grand Press 12 grudnia w Warszawie.