Ostatnio dodane

Senat przyjął nowelizację prawa prasowego

Senat w czwartek 19 października 2017 roku przyjął nowelizację ustawy o prawie prasowym. Za przyjęciem projektu głosowało 85 senatorów, a dwóch wstrzymało się od głosu. Przeszła poprawka stanowiąca, że kto opublikuje „dosłownie cytowaną wypowiedź” bez umożliwienia autoryzacji będzie podlegał karze grzywny.

Projekt nowelizacji wymuszony jest wyrokiem Europejskiego Trybunału w Strasburgu, który liberalizuje prawo o autoryzacji. Znosi karę ograniczenia wolności (zostawia jednak karę grzywny) za niedopełnienie autoryzacji i wprowadza krótkie terminy na jej dokonanie – do 6 godzin dla dzienników i 24 godzin dla czasopism.

Zgodnie z nowelizacją karze grzywny miał nie podlegać natomiast ktoś, kto opublikuje „dosłownie cytowaną wypowiedź”. Do tego przepisu uwagę zgłosiło biuro legislacyjne Senatu podczas posiedzenia senackiej komisji kultury i środków przekazu. Według biura taki zapis powoduje bezprzedmiotowość autoryzacji, pod warunkiem publikowania wyłącznie dosłownie cytowanych wypowiedzi.

Po dyskusji na posiedzeniu komisji przyjęto poprawkę stanowiącą, że kto opublikuje „dosłownie cytowaną wypowiedź” bez umożliwienia autoryzacji, będzie podlegał karze grzywny.