Ostatnio dodane

KRRiT ma dostać z budżetu 30 mln zł w 2018 roku

W budżecie państwa na 2018 rok rząd zaplanował 30 mln zł na działalność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Projekt budżetu trafił już do Sejmu. Parlament ma przyjąć ustawę budżetową 15 grudnia br.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów zakłada, że wydatki na realizację ustawowych zadań KRRiT w latach 2018-2020 wyniosą 80 mln zł. Resort finansów w projekcie ustawy przypomina, że do zadań KRRiT należy m.in. finansowanie mediów publicznych.

Przypomnijmy: w budżecie na 2017 rok wydatki KRRiT zostały ustalone na 30,2 mln zł. Natomiast w ustawie budżetowej na 2016 rok wydatki KRRiT miały nie przekroczyć 29,253 mln zł. Według sprawozdania KRRiT za rok 2016 opublikowanego 31 marca br. łącznie w 2016 roku na realizację wszystkich zadań KRRiT przeznaczyła 24,716 mln zł.

Projekt ustawy budżetowej nie zawiera danych dotyczących finansowania Rady Mediów Narodowych. Zgodnie z ustawą koszty jej działalności są pokrywane z budżetu Kancelarii Sejmu. Ze sprawozdania z działalności RMN w 2016 roku wynika, że Rada na swoją działalność w ub.r. wydała nieco ponad 322 tys zł.

Drugie czytanie projektu budżetu w Sejmie ma się odbyć 12 grudnia, a 13 grudnia Komisja Finansów Publicznych ma rozpatrywać zgłoszone poprawki. Na 15 grudnia zaplanowano trzecie czytanie i uchwalenie ustawy budżetowej. W styczniu 2018 roku ustawa zostanie przedłożona do podpisu prezydentowi, który ma podjąć decyzję w ciągu siedmiu dni.