Polacy za finansowaniem TVP z budżetu

Mniej zwolenników abonamentu RTV

Znaczna część Polaków opowiada się za finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa. Maleje natomiast liczba osób popierających opłacania abonamentu RTV przez obywateli.

Jak już informowaliśmy, rząd wstrzymał prace nad kontrowersyjna ustawą, która zmuszałaby do płacenia abonamentu RTV użytkowników płatnej telewizji. Jednocześnie w ministerstwie kultury trwają prace nad nową ustawą, która wyciągnąć od Polaków pieniądze na media publiczne , czyli Telewizję Polską oraz Polskie Radio. Nowy model polegać na tym, że składka abonamentowa (od 6 do 8 zł) będzie doliczana do PIT-u albo do KRUS-u. Według wstępnych założeń, nowy abonament miałby obowiązywać od 2019 roku.

Okazuje się jednak, że Polacy nie chcą płacić na media publiczne.. Jak wynika z raportu Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 72 proc. ankietowanych opowiada się za finansowaniem mediów publicznych z budżetu państwa. Tylko 19 proc. badanych opowiada się za finansowaniem mediów publicznych z abonamentu płaconego przez obywateli. Co ciekawe, zanotowano spadek poparcia dla abonamentu o 11 pkt. proc. w stosunku do poprzedniego badania. Jak podkreślają autorzy raportu, spadek ma związek z wcześniejszymi zapowiedziami uszczelniania abonamentu przez zmuszanie operatorów do przekazywania danych abonentów Poczcie Polskiej.