Na rynku zadebiutował miesięcznik „Służby Specjalne”

„Służby Specjalne” (Wataha Trans) to nowy miesięcznik, którego redaktorem naczelnym jest Leszek Pietrzak.

W magazynie znalazły się artykuły na temat szpiegostwa, służb specjalnych, działalności wywiadu. W skład redakcji wchodzą poza Pietrzakiem m.in. Jan Piński, Grzegorz Braun i Wojciech Szewko.

Magazyn kosztuje 9,99 zł, ukazuje się w nakładzie 12 tys. egz. Dostępny jest w punktach sprzedaży obsługiwanych przez Ruch, Kolportera, Garmond i Polperfect.