Ruszyła XII edycja Konkursu SILESIA PRESS

Stowarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej w Katowicach ustanawia nagrodę Silesia Press za najlepsze teksty prasowe, audycje radiowe, programy telewizyjne, poświęcone problematyce społeczno-kulturalnej i ekonomicznej, które zostały opublikowane, wyemitowane w 2016 r. Prace nagradzane w innych konkursach dziennikarskich nie będą uwzględniane.
Konkurs dziennikarski adresowany jest do śląskich mediów.

Zgłoszenia

Zgłoszenia do konkursu mogą przesyłać dziennikarze lub redakcje.
Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. 10 egz. ksero artykułu prasowego.
  2. 3 egz. nagranie na płycie CD-ROM – w przypadku audycji radiowych.
  3. 3 egz. nagranie na płycie CD/DVD – w przypadku audycji telewizyjnych.

oraz informacje, gdzie i kiedy ukazał się materiał, a także pełne dane o jego autorze wraz adresem, nr telefonu.

Kryteria

Jury oceniać będzie według następujących kryteriów:

  • znaczenie materiału dla opinii publicznej
  • rzetelność
  • interesujące, indywidualne przedstawienie tematu

Terminy

Prace należy składać do 14.05.2017 r.

Adres

Stowarzyszenie Media dla Integracji Europejskiej
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 16

Nagrody

Niezależnie jury składające się ze znanych i uznanych śląskich dziennikarzy, publicystów zdecyduje o przyznaniu nagród.

Wręczenie nagród
08.06.2017
godz. 13, Katowice, Hotel Monopol