Mamy Prezesa

Wojciech Domagała

Zarząd Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Katowicach na swoim posiedzeniu jednogłośnie powierzył funkcję przewodniczącego Zarządu dotychczasowemu wiceprezesowi – red. Wojciechowi Domagale.

Redaktor Wojciech Domagała jest długoletnim członkiem naszego Stowarzyszenia, byłym dziennikarzem Ośrodka Telewizji Polskiej w Katowicach, emerytem, prezesem Agencji Filmowej IBEX.