Dominika Figurska z TV Republika o roli historii w nowym spocie MEN

Dominika Figurska w spocie "Dobra szkoła"

W kolejnej odsłonie kampanii pod hasłem „Dobra szkoła” Ministerstwo Edukacji Narodowej pokazuje, jak reforma oświaty wpłynie na sposób nauczania historii w szkołach. W roli matki występuje Dominika Figurska, aktorka będąca twarzą poranka TV Republika.

W nowym spocie z cyklu „Dobra szkoła” korzystająca z taksówki mama z dziećmi przywołuje postać Mariana Rejewskiego – wybitnego polskiego szyfranta i matematyka, którego osiągnięcia dokonane wspólnie z Henrykiem Zygalskim i Jerzym Różyckim, umożliwiły odczytanie przez służby francuskie i brytyjskie zaszyfrowanej korespondencji niemieckiej podczas II wojny światowej. Złamanie przez Polaków kodu „Enigmy”, uznawane jest za jedno z ważniejszych wydarzeń II wojny światowej, które znacznie skróciło działania wojenne.

MEN wyjaśnia, że chce, aby przykład polskich szyfrantów stał się punktem wyjścia do szerszej dyskusji o roli i znaczeniu historii w życiu społeczeństwa, w tym o znaczących dokonaniach Polaków, które są mało znane szerokiej opinii publicznej.

W ramach reformy oświaty, w szkole podstawowej, w miejsce dotychczasowego przedmiotu historia i społeczeństwo, pojawiają się dwa odrębne zajęcia z historii i z wiedzy o społeczeństwie. Z kolei w liceach ogólnokształcących i technikach liczba godzin nauczania historii zwiększona zostanie z 2 godzin do 8.

W rolę matki w spocie MEN wciela się aktorka Dominika Figurska, znana m.in. z serialu „M jak miłość”. Jest ona również twarzą poranka w TV Republika.