Była naczelna miesięcznika „Coaching” kieruje działem Zdrowe życie w „Przekroju”

20 marca w punktach sprzedaży pojawi się drugi numer kwartalnika „Przekrój” (Przekrój). Wprowadzony został w nim dział Zdrowe życie, którego szefową została Katarzyna Sroczyńska.

Sroczyńska do lutego br. była redaktor naczelną miesięcznika „Coaching” (Wydawnictwo Burda). Ponadto Katarzyna Tyszkiewicz-Borawska, do tej pory dziennikarka działu Kultura i społeczeństwo, objęła stanowisko sekretarz redakcji serwisu Przekroj.pl.

Nowy numer ukaże się w nakładzie 130 tys. egz. (pierwszy miał łączny nakład 140 tys. egz.). Wydawca jeszcze czeka na dane dotyczące sprzedaży pierwszego numeru.

Tytuł „Przekrój” został reaktywowany w grudniu ub.r. Od 1945 do 2013 roku był wydawany jako tygodnik społeczno-kulturalny.