Juliusz Braun skarży do KRRiT relacje TVP z wyboru Donalda Tuska

„Rażąco nierzetelne i nieobiektywne”

Juliusz Braun

Członek Rady Mediów Narodowych Juliusz Braun skierował do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji pismo, w którym skrytykował relacje w kanałach Telewizji Polskiej z wyboru Donalda Tuska na drugą kadencję w funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej. Według Brauna te materiały rażąco naruszyły zasady obiektywizmu i rzetelności.

Donald Tusk w czwartek po południu podczas szczytu Unii Europejskiej został wybrany na drugą kadencję na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej. Sprzeciw wobec tej decyzji wyraził tylko polski rząd, reprezentowany m.in. przez premier Beatę Szydło.

Cała procedura była szeroko relacjonowana m.in. w telewizyjnych kanałach i programach informacyjnych. Jeśli chodzi o relacje w TVP Info i programach informacyjnych TVP1 i TVP2, to niektórzy dziennikarze i inne osoby publiczne zarzucały na Twitterze, że nadmiernie chwalono w nich postawę polskich władz, natomiast krytycznie opisywano Donalda Tuska, podkreślając poparcie go przez rządy Niemiec i Francji.

Juliusz Braun, obecnie członek Rady Mediów Narodowych, a w latach 2011-2015 prezes Telewizji Polskiej, skierował w tej sprawie pismo do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Uważa, że relacje w kanałach TVP z wyboru Tuska na drugą kadencję w rażący sposób naruszyły zasady obiektywizmu i rzetelności. – Działania Telewizji Polskiej, nakierowanie na wzmacnianie podziałów i konfliktów istniejących w społeczeństwie sprzeczne są z polską racją stanu, co narusza przepisy art.18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji – ocenił.

Jako przykład podał pokazywanie w TVP Info na pasku z bieżącymi informacjami tytułu: „Wybór Donalda Tuska sukcesem Niemiec”.Konstrukcja ta przedstawia jedną z funkcjonujących publicznie opinii, mającą w rzeczywistości charakter silnie nacechowanego emocjonalnie komentarza, jako neutralnej informacji. Nie usprawiedliwia tego skrótowy z natury rzeczy charakter informacji prezentowanych na „pasku”. Oczywiście pogląd partii i rządu PiS powinien być rzetelnie zaprezentowany, ale niedopuszczalne jest przedstawianie tego poglądu jako obiektywnej informacji – uważa Juliusz Braun. – Rażąca nierzetelność zastosowanego zabiegu widoczna jest nawet w zestawieniu z prawidłowo zredagowaną informacją w kolejnym wierszu, która brzmi: „B. MAZUREK (PiS): WYBÓR TUSKA NIE WRÓŻY NICZEGO DOBREGO EUROPIE” – dodał w swoim piśmie. Zdaniem Brauna te materiały rażąco naruszają przepisy ustawy o radiofonii i telewizji: art. 21 ust.1 (zobowiązujący telewizję publiczną do oferowania programów i innych usług cechujących się pluralizmem, bezstronnością, wyważeniem i niezależnością) oraz art. 21 ust. 2 który (mówiący o tym, że publiczne stacje telewizyjne i radiowe powinny kierować się odpowiedzialnością za słowo, rzetelnie ukazywać całą różnorodność wydarzeń i zjawisk w kraju i za granicą oraz sprzyjać swobodnemu kształtowaniu się poglądów obywateli oraz formowaniu się opinii publicznej).

– Zwracam się uprzejmie o niezwłoczne wezwanie Telewizji Polskiej do zaniechania działań naruszających przepisy ustawy o radiofonii i telewizji na podstawie uprawnień przewodniczącego KRRiT określonych w art. 10 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji. Jednocześnie zwracam się o skierowanie pod obrady KRRiT, na podstawie przepisów art. 10 ust. 4 ustawy o rtv, projektu uchwały w sprawie wydania decyzji nakazującej zaniechanie przez dostawcę usługi medialnej działań naruszających przepisy ustawy. Biorąc pod uwagę systematyczne naruszanie przez TVP przepisów ustawy, zwracam się o nałożenie na nadawcę kary na podstawie przepisów art. 53 ust. 1 i ust. 2 wspomnianej ustawy – wyliczył Juliusz Braun.

W listopadzie ub.r. Braun skierował skargę do przewodniczącego KRRiT na materiał z głównego wydania „Wiadomości” TVP1 o szkoleniu dla dziennikarzy przed wyborami prezydenckimi z 2015 roku realizowanemu przez stowarzyszenie, którego prezesem jest córka Bronisława Komorowskiego.