Ostatnio dodane

Cyfrowy Polsat: nowe przepisy o abonamencie RTV niezgodne z konstytucyjną zasadą równości

Zygmunt Solorz

Grupa Cyfrowy Polsat krytycznie ocenia proponowaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nowelizacją ustawy o abonamencie radiowo-telewizyjnym. – Uznajemy taką propozycję zmian legislacyjnych za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste – uważa firma.

Nowelizacja ustawy abonamentowej, przedstawiona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we wtorek, zakłada, że do procesu rejestrowania telewizorów zostaną włączeni operatorzy płatnej telewizji, głównie właściciele sieci kablowych i platform cyfrowych. Mają oni przekazywać Poczcie Polskiej (która odpowiada za pobór abonamentu) zgłoszenia od swoich klientów o posiadaniu telewizorów, za co będą dodatkowo wynagradzani. Domyślnie wszyscy użytkownicy płatnej telewizji zostaną uznani za posiadaczy telewizorów, umorzone też zostaną wszystkie zaległości w opłacaniu abonamentu RTV.

W projekcie zapowiedziano, że nowelizacja wejdzie w życie 6 miesięcy po podpisaniu przez prezydenta, ale minister kultury Piotr Gliński już zapowiedział, że w ramach autopoprawki ten okres zostanie skrócony do 1,5-2 miesięcy. Przez najbliższe dwa tygodnie będą trwały konsultacje społeczne projektu.

Grupa Cyfrowy Polsat w komunikacie przekazanym portalowi Wirtualnemedia.pl ocenia, że taki projekt nie promuje powszechności płacenia abonamentu oraz jest niezgodny z konstytucyjną zasadą równości obywateli wobec prawa, bo nie dotyczy odbiorców bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej.

– Media publiczne powinny być finansowane wyłącznie z opłat abonamentowych uiszczanych przez wszystkich odbiorców radia i telewizji, tak aby realizowały one jedynie cele związane z misją publiczną. Odpowiednie bazy danych, które mogą być podstawą do powszechności płacenia abonamentu, są w posiadaniu organów państwa. Natomiast projekt przedstawiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie wspiera powszechności płacenia abonamentu, gdyż wprowadza rozwiązanie, które traktuje obywateli w sposób wybiórczy i ma dotyczyć tylko części społeczeństwa – stwierdza firma.

– Dotychczasowa niemoc instytucji zobowiązanych do poboru abonamentu ma zostać zastąpiona nakazem przekazania przez dystrybutorów płatnej telewizji danych osobowych swoich klientów Poczcie Polskiej. Uznajemy taką propozycję zmian legislacyjnych za niezgodną z zasadą konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa, a ujawnienie chronionych danych osobowych klientów płatnej telewizji za naruszającą ich prawa konsumenckie i osobiste – czytamy w oświadczeniu Grupy Cyfrowy Polsat.

Firma uważa, że w nowelizacji ustawy abonamentowej powinny zostać zawarte przepisy traktujące tak samo wszystkich odbiorców treści telewizyjnych, bez rozróżniania, czy są klientami sieci kablowych, platform satelitarnych, platform internetowych czy naziemnej telewizji cyfrowej. – Cyfrowy Polsat od wielu lat wspiera ideę finansowania mediów publicznych z opłat abonamentowych uiszczanych przez wszystkie podmioty wymienione w obecnie obowiązującej ustawie o opłatach abonamentowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu reklamy jako źródła przychodu mediów publicznych – deklaruje spółka.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szacuje, że dzięki procedurze, która ma zostać wprowadzona w proponowanej nowelizacji, abonament RTV zacznie płacić ok. 2,8 mln klientów płatnej telewizji, co zapewni rocznie dodatkowe ok 730 mln zł z tej opłaty (pomniejszone o ok. 110 mln zł z tytułu umorzenia obecnych zaległości abonamentowych).

Grupa Cyfrowy Polsat na koniec września ub.r. miała sprzedanych 4,68 mln jednostkowych usług płatnej telewizji w modelu abonamentowym.