Apel CMWP SDP do prezydenta o ułaskawienie dziennikarza Michała Fury skazanego za zniesławienie

Michał Fura

Centrum Monitoringu Wolności Prasy apeluje do prezydenta Andrzeja Dudy o ułaskawienie Michała Fury – byłego dziennikarza – skazanego przez sądy dwóch instancji z artykułu 212 Kodeksu karnego za zniesławienie. – Te wyroki budzą poważne wątpliwości w kontekście międzynarodowych standardów wolności słowa – alarmuje Wiktor Świetlik, szef CMWP SDP.

Michał Fura to były dziennikarz, obecnie – rzecznik prasowy UPC. W maju 2010 roku opublikował na łamach „Dziennika Gazety Prawnej” tekst pt. „Prywatyzacja może uzdrowić Ruch”, w którym krytykował działalność spółki Garmond Press. Napisał m.in. że polscy kolporterzy mają problemy finansowe, a przez to domagają się od wydawców wyższych marż, choć nie poprawiają jakości świadczonych usług. – Firmy jak Garmond Press lawirujące na krawędzi upadłości walczą z czasem, nie płacąc wydawcom. Kreatywnej grze fakturami towarzyszy wymuszanie astronomicznych rabatów i renegocjowanie wcześniej niezapłaconych długów – twierdził.

Spółka wniosła sprawę do sądu z art. 212 Kk. Sądy dwóch instancji skazały go za to na 14 tys. zł grzywny. Najpierw zadecydował o tym Sąd Rejonowy w Warszawie (październik 2015 r.), następnie wyrok prawomocnie podtrzymał stołeczny Sąd Okręgowy (kwiecień 2016r.). Pełnomocnik dziennikarza złożył wniosek o ułaskawienie do prezydenta Andrzej Dudy.

Ten wniosek poparło Centrum Monitoringu Wolności Prasy przy SDP, apelując publicznie do prezydenta o ułaskawienie skazanego dziennikarza. – Zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i międzynarodowego wolność słowa i prasy stanowią podstawowe swobody i wartości, do których ochrony obowiązane są wszystkie organy państwowe. Wyroki obu sądów budzą poważne wątpliwości w kontekście międzynarodowych standardów wolności słowa, w tym orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. CMWP SDP sprzeciwia się skazywaniu dziennikarzy wyrokami karnymi za słowo – czytamy w apelu podpisanym przez dyrektora CMWP, Wiktora Świetlika. Centrum zwraca też uwagę na dolegliwość kary. – Nie sposób uznać, by wskazane wyżej orzeczenia miały się przyczynić do wzmocnienia demokratycznego państwa prawnego czy społeczeństwa obywatelskiego, mimo iż przedstawiciele sądownictwa w publicznych wypowiedziach deklarują przywiązanie do tych wartości – kończą swój apel.

Prezydent Andrzej Duda w styczniu br. skorzystał już z prawa łaski wobec Tomasza Wróblewskiego ówczesnego redaktora naczelnego „Dziennika Gazety Prawnej”, skazanego z art. 212 k.k. w tej samej sprawie, co Michał Fura na grzywnę 20 tys. zł.

Kilka dni temu z pracy w mediach zrezygnował Łukasz Ernestowicz, dziennikarz „Gazety Pomorskiej” po tym, jak przegrał proces karny z paragrafu o zniesławienie.