Górnictwo: konkurs dziennikarski Karbidka rozstrzygnięty

Rozstrzygnięto siódmą edycję Ogólnopolskiego Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka” – poinformowała portal górniczy nettg.pl Jolanta Talarczyk, rzecznik prasowy Wyższego Urzędu Górniczego. Kapituła Konkursu – pod przewodnictwem wiceprezesa WUG Piotra Wojtachy – podczas czwartkowego (9 marca) posiedzenia zadecydowała o przyznaniu trzech równorzędnych nagród. Uhonorowani zostaną nimi dziennikarze pracujący w prasie i w portalach internetowych. W tym roku nie wyłoniono laureatów w kategorii radio i telewizja. Na razie nie podano jeszcze nazwisk zwycięzców

Uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły Konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się podczas plenarnej sesji XIX Konferencji z cyklu „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbędzie się w 4 kwietnia. Laureaci otrzymają imienne zaproszenia do udziału w obradach. Sukcesy dziennikarzy w promocji bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie  po raz czwarty zostaną zaprezentowane przedstawicielom przedsiębiorców górniczych z całej Polski.

Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia, telewizji, portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały opublikowane w poprzednim roku kalendarzowym. Organizatorami Konkursu jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.

Jak poinformowała Jolanta Talarczyk, wszystkie zgłoszenia do tegorocznej edycji konkursu spełniały wymogi regulaminowe. Kapituła przyznała nagrody za materiały dziennikarskie opublikowane w 2016 r. Przesłane na konkurs publikacje oceniane były według kryteriów merytorycznych, w tym rzetelności, dociekliwości, różnorodności tematycznej oraz atrakcyjności formy dziennikarskiej.

Przypomnijmy, że w gronie dotychczasowych laureatów Karbidki znajdują się dziennikarze portalu górniczego nettg.pl i Trybuny Górniczej. W 2010 r. nagrodą uhonorowany został Jerzy Chromik. Dwa lata później Karbidkę odbierał Kajetan Berezowski. W 2013 r. nagroda ponownie trafiła do red. Chromika. W 2014 r. nagrodę zdobyli Witold Gałązka i Maciej Dorosiński. W 2015 r. laureatem został Andrzej Bęben, a w ub.r. Bartłomiej Szopa.