Agora sygnuje Kartę Różnorodności

„To integralna część naszych działań biznesowych”

Agora jako pierwsza spółka medialna w kraju podpisała Kartę Różnorodności – dokument, gwarantujący m.in. parytet zatrudnienia w firmie. – Różnorodność i otwartość są integralną częścią działań naszych biznesowych oraz polityki zatrudnienia – komentuje Nina Graboś, dyrektor do spraw komunikacji korporacyjnej spółki.

Sygnując Kartę, Agora dołączyła do grona 165 pracodawców w Polsce i ponad 8 tys. w Europie, którzy już przestrzegają jej zapisów. Jednocześnie jednak jest pierwszą polską spółką medialną.

Inicjatywie tej patronuje Komisja Europejska. Karta Różnorodności jest obecna w 17 europejskich państwach – w tym od 5 lat w Polsce, gdzie jej koordynatorem jest Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

– Jako pracodawca tworzymy atmosferę, w której pracownicy czują się szanowani i mają poczucie, że mogą w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Kultura firmy opiera się na dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej. W 2016 r. w Grupie Agora została wprowadzona polityka różnorodności, która dotyczy wszystkich jej pracowników – w sumie trzech tysięcy osób – informuje Nina Graboś. Celem tej polityki jest tworzenie miejsca pracy wolnego od dyskryminacji.

Różnorodność w Grupie Agora widoczna jest głównie w strukturze zatrudnienia. W 2016 r. udział kobiet i mężczyzn był równy, zarówno wśród pracowników Grupy, jak również w kadrze kierowniczej. Średnia wieku osób zatrudnionych w ubiegłym roku wyniosła nieco powyżej 39 lat, 14 proc. pracowników to osoby powyżej 50. roku życia, zaś 15 proc. z nich miało mniej niż 30 lat. Najliczniejszą grupę stanowią zatrudnieni mający od 30 do 50 lat (70 proc. pracowników). Osoby niepełnosprawne stanowią 3,4 proc. ogółu zatrudnionych w ub. roku.

Oprócz tego media spółki regularnie angażują się w działania związane z promowaniem różnorodności i przeciwdziałaniem dyskryminacji.