Justyna Szymczyk za Bartosza Nowaka na czele sprzedaży w Silesion.pl

Justyna Szymczyk

Justyna Szymczyk objęła funkcję dyrektora ds. sprzedaży w serwisie Silesion.pl (należącym do firmy Coal Minders). Przejęła obowiązki Bartosza Nowaka, który był zastępcą dyrektora zarządzającego Silesion.pl Kamila Durczoka.

Od 9 lat Justyna Szymczyk prowadzi własną agencję marketingu zintegrowanego JC Academy, realizowała zlecenia m.in. dla Nokii, Sony, Mercedesa, ING, Porsche, BMW, Węglokoksu. Przedtem była przez kilka lat szefową 11 zespołów sprzedaży w Grupie Radiowej Agory oraz pracowała w dziale marketingu „Trybuny Śląskiej”. Z branżą mediów i marketingu jest związana od 20 lat.

Po dołączeniu do Silesion.pl pozostanie właścicielką JC Academy, natomiast zarządzanie operacyjne agencją przejmie inna osoba.

– Wsparcie Justyny pozwoli na jeszcze szybszy rozwój Silesion.pl. Portalu, który osadza się szybciej niż przypuszczaliśmy, z sukcesami i coraz mocniej w medialnym pejzażu nie tylko Śląska, ale i całej Polski – komentuje Kamil Durczok, prezes Coal Minders oraz wydawca, dyrektor zarządzający i redaktor naczelny Silesion.pl.

Justyna Szymczyk przejęła obowiązki Bartosza Nowaka, pełniącego funkcję zastępcy dyrektora zarządzającego Silesion.pl. Nowak zdecydował się odejść z firmy, przy czym zamierza współpracować z nią przy kolejnych projektach. Nie podano jego innych planów zawodowych.

– Bartkowi dziękuję za nieoceniony wkład w powstanie i rozwój Silesion.pl. Jego zasługą jest nie tylko zbudowanie działu sprzedaży. W czasie ponad rocznej współpracy był i jest autorem wielu koncepcji, daleko wykraczających poza zakres obowiązków i powierzone mu zadania – podkreśla Kamil Durczok.