Wspomnienie

Jan F. Lewandowski

Wspominamy dzisiaj sylwetkę Jana F. Lewandowskiego, tak bez przyczyny, okoliczności, tak zwyczajnie, po prostu. Może to i lepiej, że wspomnienia nie są powodowane jakimiś rocznicami, ma to bardziej ludzki i naturalny wymiar.

Jan F. Lewandowski, obok Adama Pastucha, był założycielem i wieloletnim redaktorem naczelnym Kwartalnika Fabryka Silesia. Kwartalnik zrodził się z jego przemyśleń, chęci podzielenia się z Czytelnikami swoją wizją Śląska i konfrontacją jej z innymi twórcami, historykami, regionalistami, ludźmi dla których kultura Śląska jest ważna. Lewandowski kochał kino, kino mądre, nieobojętne, które pozostawia ślady i determinuje pewne ludzkie wybory. W 2003 roku uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego, na podstawie rozprawy doktorskiej „Obrazy historii: Śląsk w twórczości Kazimierza Kutza”. Pracował m.in. w redakcjach „Dziennika Zachodniego”, „Panoramy”, miesięcznika „Kino”. Przez wiele lat współpracował z miesięcznikiem „Film”, „Video Club” i „Gazetą Wyborczą” w Katowicach, Polskim Radiem Katowice oraz z Telewizją Katowice. Laureat m.in. Nagrody Śląskiego Komitetu Kultury Niezależnej w 1988 roku, Nagrody im. Norberta Boronowskiego Śląskiego Towarzystwa Filmowego w 1986 roku, nagrody „Górnośląski Tacyt” w 2009 roku za biografię Wojciecha Korfantego.