Ostatnio dodane

Część mediów publicznych ma już nowe rady programowe

Rada Mediów Narodowych powołała już rady programowe niektórych mediów publicznych, w tym Telewizji Polskiej i Polskiego Radia.

Rady programowe to ciała doradcze, liczą po 15 członków: 10 wskazują ugrupowania parlamentarne, pięciu wybiera Rada Mediów Narodowych spośród propozycji nadesłanych przez organizacje działające w sferze mediów i kultury. Kadencje rad trwają cztery lata.

Kadencja dotychczasowych rad programowych wygasła z dniem wejścia w życie ustawy o Radzie Mediów Narodowych, ale działają one w dotychczasowym składzie do czasu powołania nowych rad.

W nowej radzie programowej Telewizji Polskiej znaleźli się:

Barbara Bubula, Krzysztof Mróz, Wojciech Skurkiewicz, Anna Sobecka, Bożena Walewska (z rekomendacji PiS), Łukasz Abgarewicz, Ewa Czeszejko-Sochacka, Elżbieta Misiak-Bremer (z rekomendacji PO), Piotr Ferenc (z rekomendacji Kukiz’15), Krzysztof Mieszkowski (z rekomendacji Nowoczesnej) oraz Sławomir Siwek, Albert Stawiszyński, Tadeusz Szyma, Wojciech Reszczyński i Ewa Zarzycka (wybrani przez RMN).

Radę programową Polskiego Radia tworzą:

Grzegorz Hlebowicz, Jakub Kowalski, Tomasz Koziński, Anna Kwiecień, Mirosław Wąsik (z rekomendacji PiS), Wojciech Borowik, Renata Butrym, Jan Ordyński (z rekomendacji PO), Marek Mnich (z rekomendacji Kukiz’15), Joanna Scheuring-Wielgus (z rekomendacji Nowoczesnej) oraz Marek Gizmajer, Janina Jankowska, Radosław Molenda, Korneliusz Pacuda i Dariusz Wasielewski (wybrani przez RMN).

Rada Mediów Narodowych wybrała już też rady programowe: TVP Białystok, TVP Bydgoszcz, TVP Gdańsk, TVP Kielce, Radia Białystok, Radia PiK, Radia Gdańsk, Radio Zachód i Radio Kielce.

Rada programowa TVP Białystok

Tadeusz Maciej Klimowicz, Artur Kosicki, Roman Czepe, Andrzej Duda, Adam Grzegorz Dębski, Mateusz Gutowski, Adam Musiuk, Maciej Borysewicz, Paweł Krutul, Łukasz Bardrowski, Katarzyna Kakowska-Maksimowicz, lzabela Żmojda, Konrad Zieleniecki, Krzysztof Jan Stawnicki, Jadwiga Piotrowska

Rada programowa Radia Białystok

Marcin Szczudło, Jacek Słomiński, Kamila Łaguna-Raszkiewicz, Sebastian Łukaszewicz, Bożena Nienałowska, Anna Kienig, Mariusz Szmidt, Cezary Mielko, Rafał Rudnicki, Marcin Nieciecki, Gabriela Walczak, Dariusz Jacek Kuć, Teresa Irena Margańska, Dariusz Borowski, Jan Bolesław Perkowski

Rada programowa TVP Bydgoszcz

Jarosław Chmielewski, Przemysław Przybylski, Karol Stężala, Andrzej Walkowiak, Szczepan Warmijak, Paweł Gulewski, Paweł Zarębski, Mateusz Zwolak, Cezary Wojtczak, Przemysław Jasiński, Marcin Jarzembowski, Jan Józków, Waldemar Rozynkowski, Remigiusz Stasiak, Anna Śledzińska-Będkowska

Rada programowa Radia PiK

Krystian Frelichowski, Sławomir Młodzikowski, Gustaw Nowicki, Zbigniew Rasielewicz, Małgorzata Taranowicz, Michał Czepek, Dorota Łańcucka, Mieczysław Naparty, Jacek Warczygłowa, Irena Paszkowska, Tomasz Kamiński, Maciej Koziołocki, Andrzej Zenon Mamys, Arkadiusz Stefaniak, Karol Maria Wojtasik

Rada programowa TVP Gdańsk

Jan Chlebowski, Piotr Gierszewski, Krystian Kmiecik-Baran, Aleksander Kozicki, Piotr Zwara, Michał Owczarczak, Tomasz Słodkowski, Krzysztof Łodziński, Anna Błaszczyk, Dominik Kwiatkowski, Henryk Jezierski, Wojciech Książek, Joanna Olbert, Bogusław Olszonowicz, Janusz Wikowski

Rada programowa Radia Gdańsk

Dawid Krupej, Beata Iżyłowska, Danuta Makowska, Piotr Niedźwiecki, Jacek Rybicki, Magdalena Czarzyńska-Jachim, Magdalena Marszałkowska, Janusz Trus, Dorota Wiśniewska, Ewa Lieder, Adam Chmielecki, Waldemar Jaroszewicz, Antoni Kakareko, Michał Rzepiak, Tadeusz Woźniak

Rada programowa Radia Zachód

Jacek Brudziński, Alicja Burdzińska, Elżbieta Płonka, Arkadiusz Tybura, Mirosław Zelisko, Mariusz Marchewka, Adrian Morgowski, Radosław Wróblewski, Bartosz Augustyniak, Mateusz Sikorski, Danuta Fabiś, Marek Kuczyński, Marcin Mindler, Piotr Natkański, Bożena Ronowicz

Rada programowa TVP Kielce

Maciej Długosz, Magdalena Kusztak-Solarz, Marcin Piętak, Małgorzata Pruś, Marta Zięba, Arkadiusz Maj, Łukasz Mucha, Agata Wojda, Maciej Maciejowski, Marek Kowalski, Małgorzata Kaczmarek, Tomasz Kordeusz, Dorota Kosierkiewicz, Andrzej Pawlik, Elżbieta Śreniawska

Rada programowa Radia Kielce

Bartłomiej Dorywalski, Stanisław Gawlik, Marianna Nawrocka-Gniatkowska, Rafał Nowak, Maciej Wesołowski, Zbigniew Marcinkowski, Gerard Pędrycz, Krzysztof Sławiński, Magdalena Forgiel-Litwinek, Mateusz Żukowski, Katarzyna Bernat, Mieczysław Gójski, Stanisław Nyczaj, Dariusz Saletra, Krzysztof Stępniewski