Andrzej Duda: wolność słowa i pluralizm oznacza także wolność dostępu do informacji

Prezydent RP Andrzej Duda

Andrzej Duda, Prezydent Polski, wystosował oświadczenie w związku z wydarzeniami w kraju. Zadeklarował, że jest gotów do mediacji.

Prezydent RP, napisał w oświadczeniu, że z troską i niepokojem obserwował wydarzenia w polskim Sejmie. „Wiem doskonale, jak ważny jest dostęp opinii publicznej do informacji w przypadku pracy organów kolegialnych, zwłaszcza Sejmu i Senatu, realizujących władzę ustawodawczą. Rozumiem starania marszałka Kuchcińskiego, by zarówno parlamentarzyści, jak i dziennikarze mieli zapewniony komfort pracy, ale rozumiem też głosy krytyki ze strony przedstawicieli mediów, zaniepokojonych propozycjami obostrzeń. W moim przekonaniu wszelkie zmiany powinny być wprowadzane po konsultacjach z przedstawicielami zainteresowanych redakcji. Tak aby nie było nawet wrażenia, że możliwości relacjonowania prac parlamentarnych są ograniczane” – napisał Prezydent.

Obowiązująca w każdej demokracji wolność słowa i pluralizm oznacza także wolność dostępu do informacji, które są przekazywane społeczeństwu za pośrednictwem mediów. Ich rola jest tutaj zatem niezwykle istotna” – podkreślił Andrzej Duda.

W oświadczeniu, Prezydent RP zadeklarował, że jako głowa państwa jest gotów do mediacji w tej sprawie.