O stronie SDRP

Strona ta powstała z myślą o potrzebie informowania, a także rozwiązywania problemów naszego środowiska. Zakładamy, że tak same informacje, jak i prezentowane poglądy pomogą nam w codziennej pracy. Zachęcamy do uczestnictwa w zapowiadanych spotkaniach, konferencjach prasowych i imprezach oraz korzystania ze stron internetowych podanych w “linkach”.

Zwracamy się do najstarszych stażem członków katowickiego oddziału SD RP. Macie bogate wspomnienia, uczestniczyliście w historycznych zdarzeniach, tak więc podzielcie się nimi, ocalcie je od zapomnienia. Czynimy starania o wydanie, w nieodległej przyszłości, słownika biograficznego ”Śląskie środowisko dziennikarskie w latach 1945 – 2015” – monografii zawierającej leksykon dziennikarzy śląskich, przywołujący ich sylwetki. Wasze wspomnienia, publikacje będą pięknym przyczynkiem do historii śląskiego dziennikarstwa.

Zapraszamy także wszystkich dziennikarzy do uczestnictwa w środowiskowej dyskusji na tematy zawodowe i stowarzyszeniowe prowadzonej w dziale Opinie.