Radio Fama bez zgody KRRiT na zmiany w koncesji

1 kwietnia 2019
Radio Fama

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie zgodziła się, by Radio Fama – należące do spółki Radio Top z Kielc – nadawało więcej muzyki, a nie jak było w zapisach koncesji – audycji o tematyce lokalnej. Organ nie wyraził również zgody na zmianę nazwy stacji.

1 25 26 27