Uchwała ZG SDRP z 18 kwietnia 2013 r. w sprawie przywracania członkostwa

Uchwała nr 3/04/2013
Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Dziennikarzy RP
z  18 kwietnia 2013 r.
w sprawie przywracania członkostwa

§ 1

Kilka tysięcy członków SDRP, prawomocnymi uchwałami zarządów oddziałów, zostało skreślonych z ewidencji w związku z niepłaceniem składek dłużej niż przez rok (§ 14 Statutu SDRP) wśród skreślonych znalazło się wielu zasłużonych starszych dziennikarzy, z wieloletnim stażem członkowskim w stowarzyszeniu.

§ 2

Zarząd Główny SDRP postanawia umożliwić tym dziennikarzom powrót w szeregi członków Stowarzyszenia na zasadzie uznania stażu członkowskiego.

§ 3

Uznanie  członkostwa rozpatrywane jest przez zarządy oddziałów SDRP, na podstawie indywidualnego oświadczenia woli zainteresowanego, na specjalnym druku ZG SDRP.

§ 4

Pozytywna decyzja zarządu oddziału jest równoznaczna z uznaniem stażu członkowskiego (bezskładkowego).

§ 5

Przewodniczących Oddziałów SDRP, członków zarządów, członków prezydium ZG SDRP zobowiązuje się do przeprowadzenia rozmów indywidualnych z członkami SDRP, którzy z różnych powodów znaleźli się poza Stowarzyszeniem.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pismo o reaktywację członkostwa