Stowarzyszenie Dziennikarzy RP w Katowicach

Znajdź na stronie

Kontakt

ul. Warszawska 37
40-010 Katowice

E-mail: sdrp.katowice@op.pl
Tel.: 32 253 07 38

Nr KRS: 0000344572

Sprawa Jarosława Ziętary

Sprawa Jarka Ziętary

Archiwum

* Słownik Biograficzny Dziennikarzy

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Dziewięć lat temu, z inicjatywy ówczesnego Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP w Katowicach, rozpoczęły się prace nad stworzeniem słownika biograficznego śląskiego środowiska dziennikarskiego. Na czele Komitetu Redakcyjnego stanął Honorowy Przewodniczący Zarządu Oddziału, poseł na Sejm RP IV kadencji, redaktor Kazimierz Zarzycki.

Zarówno wtedy jak i teraz, pozostajemy jedynym stowarzyszeniem dziennikarzy na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej, które podjęło starania o rzetelne udokumentowanie tego, co działo się w naszym środowisku od roku 1945 roku aż po czasy obecne.

Niestety, ambitny zamysł stworzenia słownika w 2005 roku, nie doczekał się urzeczywistnienia. Kontynuując dzieło jego inicjatorów sądzimy, że zbliżający się jubileusz siedemdziesięciolecia działalności śląskiego dziennikarstwa w okresie powojennym, będzie najlepszą okazją do wznowienia podjętych niegdyś starań. Mamy nadzieję, że tym razem uda się doprowadzić do wydania leksykonu. Jesteśmy o tym przeświadczeni tym bardziej, że nasz pomysł wsparł dr Tadeusz Sierny, prezes Wydawnictwa Naukowego “Śląsk” i Górnośląskiego Towarzystwa Literackiego deklarując gotowość publikacji “Słownika” w formie książkowej. Swoją pomoc w tym zbożnym dziele zaoferowali nam także: prof. Marian Gierula – kierownik Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, prof. Marek Jachimowski z Zakładu Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego i prof. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.

Wzorem „Leksykonu polskiego dziennikarstwa”, opracowanego przez dr Elżbietę Ciborską, “Leksykonu dziennikarzy Ziemi Łódzkiej 1945-2005”, opracowanego przez zespół redakcyjny Oddziału SD RP w Łodzi pod kierunkiem red. Ryszarda Poradowskiego, internetowego “Leksykonu szczecińskich dziennikarzy”, opracowanego przez zespół redakcyjny Oddziału SD RP Pomorze Zachodnie w Szczecinie, “Słownika dziennikarstwa Lubelszczyzny”, opracowywanego przez znanego dziennikarza, medioznawcę red. Leszka Gzellę, “Znaków pamięci”, uzupełnianych na bieżąco przez Zespół Starszych Dziennikarzy Oddziału SD RP Kujawsko – Pomorskiego w Bydgoszczy, “Słownika biograficznego dziennikarzy i publicystów Pomorza 1945 – 2015″, którego drugie już wydanie opracowane przez zespoły Zarządów Oddziałów: Morskiego SD RP w Gdańsku i Gdańskiego SDP zawiera 628 biogramów czterech powojennych pokoleń pomorskich dziennikarzy, wreszcie “Księgi pamięci” redagowanej przez dziennikarzy Oddziału SD RP w Rzeszowie, także i my mamy zamiar przywołać sylwetki ludzi mediów naszego regionu.

Nasz “Słownik” obejmować będzie okres od roku 1945 do roku 2015, możliwie jak najpełniej odzwierciedlając to, co w dziennikarstwie działo się w tych latach na obszarze dzisiejszego województwa śląskiego. Będzie to swoiste kompendium wiedzy o ludziach, tytułach prasowych, wydawnictwach i innych instytucjach medialnych reprezentujących różne opcje programowe i światopoglądowe.

Zamierzenie wymagać będzie ogromnego wysiłku intelektualnego oraz organizacyjnego. Także zebrania znacznych środków na jego realizację. Komitet Redakcyjny podjął już działania mające na celu zgromadzenie odpowiednich funduszy i skupienie wokół projektu jak największej liczby sympatyków i sponsorów. Projekt “Słownika” spotkał się także z życzliwym przyjęciem władz wojewódzkich.

Drogie Koleżanki, Drodzy Koledzy

Zwracając się do Was z prośbą o pomoc i współudział w pracach nad wydaniem słownika biograficznego “Śląskie środowisko dziennikarskie w latach 1945 – 2015”, oczekujemy wypełnienia załączonej ankiety i dołączenia do niej zdjęć.

W “Słowniku” znajdą się biogramy dziennikarzy uprawiających zawód przez co najmniej 5 lat, zarówno w tytułach prasowych, jak i w mediach elektronicznych. O częściowe przynajmniej wypełnienie ankiety prosimy również rodziny oraz przyjaciół i znajomych zmarłych dziennikarzy, o ile dysponują oni stosownymi informacjami. Kształt “Słownika” oraz jego zawartość zależeć będzie także od Państwa życzliwości.

Przewidujemy, że “Słownik” ukaże się z końcem 2015 roku. Najpierw opublikujemy go w formie cyfrowej na stronie internetowej naszego oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, co posłuży ostatecznej weryfikacji danych. Później stanie się dostępny w księgarniach, w nakładzie około 2 tysięcy egzemplarzy.

Zarezerwujemy na jego kartach specjalne miejsce dla sponsorów. Będzie to dla instytucji wspierających całe przedsięwzięcie atrakcyjna forma promocji i reklamy.

Jednocześnie informujemy, że do kontaktów ze sponsorami upoważnieni zostali red. Kazimierz Krzyśków oraz red. Zbigniew Paweł Szandar, którzy pozostają do dyspozycji pod numerami telefonów 600 577 155 oraz 604 235 367 oraz e-mail: sdrp.katowice@op.pl

Pozostajemy z wyrazami szacunku,

Stowarzyszenie Dziennikarzy RP

Zarząd Oddziału w Katowicach

Katowice, dnia 12 grudnia 2013 r.

SDRP ANKIETA SŁOWNIK

 

22-10-2014, 21:15

Co udało nam się zrobić i co zamierzamy w pracach nad stworzeniem słownika biograficznego “Śląskie środowisko dziennikarskie w latach 1945 – 2015″  »

Powracając do idei stworzenia słownika biograficznego “Śląskie środowisko dziennikarskie w latach 1945 – 2015”, już w grudniu 2013 roku rozesłano apel Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP informujący o zamyśle opracowywanej publikacji. Tekst z apelem przesłano indywidualnie dziennikarkom i dziennikarzom, jak i redaktorom naczelnym poszczególnych mediów, funkcjonujących na Górnym Śląsku, w Zagłębiu Dąbrowskim, na Podbeskidziu, na Ziemi Cieszyńskiej i Ziemi Częstochowskiej.

Czytaj całość...